Aktivity (kroužky)

Logopedická péče

Výběr a rozdělení dětí k logopedické péči provádí klinická logopedka PaeDr. Věra Kopicová.

Vyšetření dětí pro školní rok 2021/2022 bude provedeno dne 20.10. Zájemci vyplní formulář, který bude k dispozici ve třídách. 

Poskytuje se bezúplatně logopedickou asistentkou paní uč.Krausovou

2x týdně v pondělí a v úterý v dopoledních hodinách.


ZVONEČEK - SBOREČEK 

Kroužek vedený paní učitelkou Krausovou a Faltýnkovou.  Bude se konat v každý pátek od 13:30 do 14:00 hodin. Paní učitelky si samy vytipuji děti, pro které by bylo zpívání v takovém sboru vhodné. Pokud budou rodiče s jejich účastí na kroužku souhlasit, děti do kroužku zařadí. Kapacita je 20 až 30 dětí. Kroužek bude za dobrovolný příspěvek do pokladny školky.


Kroužky, které hradí rodiče

Veškeré aktivity se uskuteční dle vývoje epidemiologické situace.

Plavání

Bude se konat 1x týdně ve        od  :   -    :    hodin od   .  .2021 v "Centru dětského plavání" na Chodově. Přihlašují se pouze předškolní děti ve své třídě.   
Počet lekcí na 2.pololetí : 15 lekcí 
cena      ,- Kč + doprava      ,- Kč, celkem       ,- Kč.


Angličtina

1x týdně v úterý od 7:45 - 8:30 hodin v MŠ Na Zvoničce.

1x týdně ve čtrvtek od 7:45 - 8:30 hodin na OP Nedvědovo náměstí.

Začínáme od 5.10. 2021 MŠ Na Zvoničce a od 7.10. 2021 na OP Nedvědovo náměstí.

Kurz obsahuje 15 vyučovacích hodin, cena jedné vyučovací hodiny je 50 Kč.

Přihlášky na angličtinu jsou v elektronické podobě ZDE, nebo k vyzvednutí v papírové podobě na nástěnce s kroužky. Přihlášku prosíme donést vyplněnou do 24. 9. 2021 paní učitelce do své třídy. 


Dětské tanečky

Vážení rodiče v jednání je spolupráce s novou organizací, kde jsme poptali všeobecné pohybové aktivity (jóga, baletní prvky, fotbálek, aerobik, míčové hry a další pohybové aktivity, nejenom tanečky pro děvčata). Čekáme na odezvu, a ihned Vás seznámíme s nabídkou. Váš případný zájem obratem sdělte ve vaší třídě paní učitelce, abychom mohli jednat o ceně, termínu a konkrétním počtu dětí.


Keramika

Povede paní Martina Jírová, děti přihlašujte ve svých třídách u paní učitelek.
Probíhá většinou ve čtvrtek od 15:00 hodin, po skupinách, podle počtu přihlášených dětí.Uskuteční se 9 lekcí v prvním pololetí a 10 lekcí v druhém pololetí. Cena jedné lekce je 160,- Kč, kurz se hradí formou předplatného na 10 lekcí, tzn. 1 600,- Kč za pololetí

Cena za pololetí: 
1. pololetí: 9.9, 23.9,   7.10, 21.10,   11.11, 25.11,   9.12 velký výrobek v rozsahu 2.lekcí,  7.1, 21.1,          
2. pololetí: 11.2, 25.2,   4.3, 18.3,   1.3, 22.3,    6.4, 20.4,   3.5, 17.5


Flétna

Povede Bc.Veronika Vaněčková, DiS, cena na pololetí bude upřesněna dle počtu přihlášených dětí. Děti se budou přihlašovat u paní učitelek ve třídách. Dechová gymnastika, nácvik zdravého dýchání a první písničky podle sluchu i podle not, se budou konat vždy 1x týdně ve čtvrtek od   :   hodin a pokročili od   :   hodin.