Aktuality

27.5.2020  Informace ke kroužku FOTBÁLEK.


25.5.2020  Nový výkaz péče za květen, kde budete zaškrtávat důvod, proč nemůže jít vaše dítě do školy či do školky. A teď pozor! ❗️ V práci ho budete dokládat až 1. června, dříve ho ČSSZ nemůže přijmout. Musí být uzavřený celý měsíc. Takže nyní nevyplňujte a v klidu si počkejte, až vydá ČSSZ více informací k vyplnění. Máte dost času.


21.5.2020  Důležité info pro rodiče 4.třídy


20.5.2020  Vážení rodičeškolné na měsíc květen činí 170,- Kč.


14.5.2020  Vážení rodiče, ani po obnovení provozu není možno pokračovat v pořádání kroužků. Proto Vám platby, po konzultaci s lektory, vrátíme v rámci vyúčtování ke konci školního roku (do 31.8.) nebo převedeme na následující školní rok (neplatí pro předškoláky).


12.5.2020  Vnitřní směrnice s pokyny při obnovení provozu MŠ od 25.5.2020 

                  Prosím, čtěte důkladně - jsou změny!

                  Čestné prohlášení od 25.5.2020 - word - pdf   


12.5.2020  Informace pro rodiče nově přijatých dětí, kteří podali závaznou přihlášku do naší MŠ. Ti, kteří doručili přihlášku (jakoukoliv formou) do pondělí 11.5.2020, by již měli mít "Registrační číslo" ve svých emailových schránkách. Prosíme rodiče, kteří číslo dosud neobdrželi, aby tuto skutečnost obratem sdělili na reditelka@msnazvonicce.cz. (Netýká se dětí již docházejících do naší MŠ)


  5.5.2020   Info ke každoroční akci prodeje kytiček "Liga proti rakovině"       


24.4.2020  Obnovení provozu MŠ. Provoz v mateřských školách městské části Praha 4 bude obnoven v pondělí 25. května 2020. Otevřou se tedy od stejného data jako základní školy. Rozhodla o tom Rada MČ Praha 4.     8R-299-2020_-_obnovení_provozu_v_MŠ.pdf.     -    Informace o organizaci provozu školky.


14.4.2020   Vyúčtování zájmových kroužků proběhne po obnovení provozu MŠ, nejpozději během července 2020.


12.4.2020    Důležité !!        Přihlášky k letnímu provozu  posílejte vyplněné a oskenované              do středy 15.4.2020 do 15:00 hodin, z důvodu možnosti včasného dodání námi na předmětné školky, na email msnazvonicce@volny.cz  nebo v obálce přímo do schránky u horní branky naší MŠ.


 

Výzva pro děti = Pohádka pro radost

Projekt společnosti Mezi námi o.p.s. který přichází s výzvou Pohádka pro radost. Děti se mohou zapojit - nakreslit třeba svou oblíbenou pohádku a poslat ji dle instrukcí na stránce. Děti, těšíme se na vaše obrázky pro babičky a dědečky!


PŘEJEME VÁM KLIDNÉ A POHODOVÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY.    

               Hody, hody, doprovody, já jsem malý zajíček, utíkal jsem podle vody, nesl košík vajíček.                             Potkala mě koroptvička, chtěla jedno červené, že mi dá lán jetelíčka a já říkal: Ne, ne, ne.                             Na remízku mezi poli, mám já strýčka králíčka, tomu nosím každým rokem, malovaná vajíčka.

KOTANEC - osobní webové stránky - 039 velikonoční přání

 

1.4.2020  Aktuální info z Hravých inline:

31.3.2020  „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ

30.3.2020  Sleva na školném za měsíc březen bude 220 Kč / dítě. Žádáme ty, kteří nutně potřebují tuto částku vrátit, aby do mailu hubinova@centrum.cz poslali jméno dítěte, třídu a číslo účtu s žádostí o vrácení. Těmto zákonným zástupcům bude přepatek vrácen obratem. Ostatním veškeré přeplatky budou vráceny v závěrečném vyúčtování školního roku, tedy nejpozději do 31.8.2020.

Děkuji za spolupráci!

A něco krásného v této době !!!


19.3.2020  Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení(školy).                        Scan s razítkem a podpisem ke stažení - ZDE.                                                      více -  ZDE

                  Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení - ZDE

19.3.2020  Od pondělí 23.3.2020 se MŠ uzavírá do odvolání na základě povolení zřizovatele.

17.3.2020  Souhlas s přerušení provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4.

17.3.2020     Vážení rodiče, připomínáme, že se ruší čtvrteční termín zápisu na letní provoz a nahrazuje se termínem 15.4. 2020. Sledujte, prosím i záložku "Přehled akcí 2019/2020"

17.3.2020    Omezený provoz mateřské školy bude až do odvolání pouze v hlavní budově MŠ Na Zvoničce, v provozu zůstává nakonec jen jedna třída - Sluníčka.

16.3.2020   Hygienické opatření v MŠ.

16.3.2020   Doporučení k omezení docházky některých dětí do MŠ

Vážení rodiče,

v souvislosti s šířením koronaviru Vás žádáme, abyste do mateřské školy umístili své dítě jen v případě, že ve svém zaměstnání zajišťujete kritickou infrastrukturu státu nebo jste rodič samoživitel a nemáte možnost zajistit péči o své dítě jiným způsobem. Tento pokyn vyplynul z nařízení vlády a dopisu od zřizovalete ze dne 16.3.2020. Mateřská škola prozatím zůstává otevřená pro zajištění péče o děti těchto rodičů. Ostatní žádáme, aby zvážili potřebnost umístění svého dítěte v provozu MŠ z důvodu ochrany zdraví dětí i personálu školky.

Vzhledem k tomu, že se situace neustále vyvíjí, sledujte webové stránky mateřské školy, kde budou průběžné informace k aktuální situaci.

Děkujeme za pochopení.

 

Vážení rodiče, z důvodu vyhlášení nouzového stavu premiérem ČR budou až do odvolání zrušeny všechny akce a kroužky.

13.3.2020 Dopis rodičům - změna organizace provozu MŠ v době letních prázdnin.

OPATŘENÍ (od pondělí 16.3.2020) provozu MŠ v době vyhlášení stavu nouze v ČR .......  více zde .

Informace ke kurzu plavání a přepravě dětí na plavání od 11.3.2020 .......  více zde .

 

Vážení rodiče,
z provozně personálních důvodů odpadají dne 5.3.2020 hodiny angličtiny (náhrada bude oznámena později).

 

Informace o epidemii COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2, .....  zde .  ​

http://www.mzcr.cz

Vážení rodiče,
po dobu plánované dlouhodobé pracovní neschopnosti paní učitelky L.Láníčkové ze 2.třídy jablíčka se bude o Vaše děti starat paní Mgr. I.Křivonosková společně s paní ředitelkou a asistentkou pedagoga L.Faltýnkovou, DiS.

 

Milí rodiče,
vzhledem k trvající nemoci pana učitele angličtiny agentury Shool Tour se s okamžitou platností podařilo zajistit předškolní pedagožku, která se jmenuje Tereza Koucká
Tímto se počet hodin hravé angličtiny zvýší na původně předpokládaný objem hodin 2x týdně.

ANGLIČTINA začne 10.2.2020 v čase: pondělí a čtvrtek od 12:45 do 13:30 hodin v MŠ Na Zvoničce.                                                                                  pondělí a čtvrtek od 14:00 do 14:45 hodin na OP Nedvědovo náměstí         Cena za dítě bude 1700,- Kč za období únor - květen  
(bez jarních prázdnin), celkem 30 vyučovacích hodin. Platby zasílejte nejpozději do 28.2.2020 na výběrový účet mateřské školy 19-63970389/0800 v účelu platby s uvedením jména a příjmení přihlášeného dítěte.

 

Hledáme spolehlivou paní kuchařku na záskok
s nástupem ihned do kuchyně MŠ Na Zvoničce v Praze 4 - Podolí, nejlépe s praxí. Výhledově s možností trvalého pracovního poměru na celý úvazek. Prosíme, kontaktujte nás na telefonu 244 461 255. Zaměstnanecké výhody, funkční a vstřícný kolektiv. Více sdělíme při osobním pohovoru.

Vážení rodiče,

z důvodů nečekané zdravotní komplikace (v říjnu) a okamžitého operačního zákroku pana učitele angličtiny oznamujeme, že kroužek angličtiny povede nadále náhradní pan učitel s tím, že kroužek bude z kapacitních důvodů School Tour probíhat jen v pondělí. Proto se snižuje původně deklarovaná cena kroužku na 500 Kč. Prosíme o platbu na účet školy č. 19-63970389/0800 do 30.11.2019. V případě návratu pana Růžičky ze School Tour se počet hodin opět změní, pak oznámíme žádost o doplatek.

 

Školení – kurz 1. pomoci.
Nabízíme školení pro rodiče – kurz 1. pomoci. Uskuteční se dne 7.11.2019 od 16:30 hodin v 1. třídě. Platbu ve výši 200Kč – kurzovné, uhraďte ve svých třídách. Stvrzenka bude vystavena v den konání kurzu paní školitelkou.

POZOR ZMĚNA.
Vážení rodiče, po zvážení všech organizačních důvodů, jsem změnila své rozhodnutí a k uzavření 5.třídy nedojde. Dlouhodobou nepřítomnost personálu zajistíme jinak.  10.10.2019  V.Vaněčková

Akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Uskuteční se dne 18.9 2019, letáček si můžete prohlédnout zde .

Zápis z třídní schůzky
pořádané dne 6.6 2019 si můžete přečíst zde .

Prosíme rodiče,
kteří mají zájem o přihlášení svých dětí na kroužky a nebudou na začátku září osobně přítomni v MŠ, aby svůj zájem o konkrétní kroužek posílali na e-mail.

Pojištění dětí
Vážení rodiče, v souvislosti se skutečností, že pojistná smlouva (tuto pojistku má uzavřenu Městská část Praha 4) na odškodnění úrazů dětí během pobytu dítěte v mateřské škole se řídí občanským zákoníkem, pojišťovna přestala odškodňovat úrazy vzniklé během vzdělávacího procesu v mateřské škole, důrazně žádáme, abyste zvážili soukromé  uzavření úrazové pojistky  a pojištění odpovědnosti dítěte pokud samo způsobí škodu nebo úraz jinému dítěti.

2. 2. 2020

25.2.2020 Divadlo Matěje Kopeckého

25.2.2020 Divadlo Matěje Kopeckého

2. 2. 2020

10.2. a 2.3.2020 Masopustní karneval

10.2. a 2.3.2020 Masopustní karneval

2. 2. 2020

3.3.2020 Divadelko koloběžka

3.3.2020 Divadelko koloběžka

5. 1. 2020

28.1.2020 Divadlo Koloběžka

28.1.2020  Divadlo Koloběžka

5. 1. 2020

6.1.2020 Divadélko Ingrid Chrastinové

6.1.2020  Divadélko Ingrid Chrastinové

30. 11. 2019

3.12. Mikulášská nadílka

3.12. Mikulášská nadílka

30. 11. 2019

5.12. Varieté Adonis

5.12. Varieté Adonis

30. 11. 2019

10.12. Fotografování

10.12. Fotografování

30. 11. 2019

12.12. Vánoční besídka pro děti

12.12.  Vánoční besídka pro děti

30. 11. 2019

16.12. Vánoční setkání s rodiči, 3.třída

16.12. Vánoční setkání s rodiči, 3.třída

30. 11. 2019

17.12. Vánoční odpoledne s rodiči v 1.třídě

17.12.  Vánoční odpoledne s rodiči v 1.třídě

6. 11. 2019

21.11. Program první pomoci

21.11. Program první pomoci

3. 11. 2019

19.11. Divadélko koloběžka

19.11. Divadélko koloběžka

3. 11. 2019

25.11. Keramické odpoledne rodičů s dětmi

25.11. Keramické odpoledne rodičů s dětmi

27. 9. 2019

3.10. výlet 1. a 4. tř. Hrusice

3.10.   výlet 1. a 4. tř. Hrusice

27. 9. 2019

15.10. Mobilní planetárium

15.10. Mobilní planetárium

9. 9. 2019

19.9. Divadlo Koloběžka

19.9. Divadlo Koloběžka