Aktuality

A něco krásného v této době !!!


19.3.2020  Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení(školy).                        Scan s razítkem a podpisem ke stažení - ZDE.                  více ZDE

19.3.2020  Od pondělí 23.3.2020 se MŠ uzavírá do odvolání na základě povolení zřizovatele.

17.3.2020  Souhlas s přerušení provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4.

17.3.2020     Vážení rodiče, připomínáme, že se ruší čtvrteční termín zápisu na letní provoz a nahrazuje se termínem 15.4. 2020. Sledujte, prosím i záložku "Přehled akcí 2019/2020"

17.3.2020    Omezený provoz mateřské školy bude až do odvolání pouze v hlavní budově MŠ Na Zvoničce, v provozu zůstává nakonec jen jedna třída - Sluníčka.

16.3.2020   Hygienické opatření v MŠ.

16.3.2020   Doporučení k omezení docházky některých dětí do MŠ

Vážení rodiče,

v souvislosti s šířením koronaviru Vás žádáme, abyste do mateřské školy umístili své dítě jen v případě, že ve svém zaměstnání zajišťujete kritickou infrastrukturu státu nebo jste rodič samoživitel a nemáte možnost zajistit péči o své dítě jiným způsobem. Tento pokyn vyplynul z nařízení vlády a dopisu od zřizovalete ze dne 16.3.2020. Mateřská škola prozatím zůstává otevřená pro zajištění péče o děti těchto rodičů. Ostatní žádáme, aby zvážili potřebnost umístění svého dítěte v provozu MŠ z důvodu ochrany zdraví dětí i personálu školky.

Vzhledem k tomu, že se situace neustále vyvíjí, sledujte webové stránky mateřské školy, kde budou průběžné informace k aktuální situaci.

Děkujeme za pochopení.

 

Vážení rodiče, z důvodu vyhlášení nouzového stavu premiérem ČR budou až do odvolání zrušeny všechny akce a kroužky.

13.3.2020 Dopis rodičům - změna organizace provozu MŠ v době letních prázdnin.

OPATŘENÍ (od pondělí 16.3.2020) provozu MŠ v době vyhlášení stavu nouze v ČR .......  více zde .

Informace ke kurzu plavání a přepravě dětí na plavání od 11.3.2020 .......  více zde .

 

Vážení rodiče,
z provozně personálních důvodů odpadají dne 5.3.2020 hodiny angličtiny (náhrada bude oznámena později).

 

Informace o epidemii COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2, .....  zde .  ​

http://www.mzcr.cz

Vážení rodiče,
po dobu plánované dlouhodobé pracovní neschopnosti paní učitelky L.Láníčkové ze 2.třídy jablíčka se bude o Vaše děti starat paní Mgr. I.Křivonosková společně s paní ředitelkou a asistentkou pedagoga L.Faltýnkovou, DiS.

 

Milí rodiče,
vzhledem k trvající nemoci pana učitele angličtiny agentury Shool Tour se s okamžitou platností podařilo zajistit předškolní pedagožku, která se jmenuje Tereza Koucká
Tímto se počet hodin hravé angličtiny zvýší na původně předpokládaný objem hodin 2x týdně.

ANGLIČTINA začne 10.2.2020 v čase: pondělí a čtvrtek od 12:45 do 13:30 hodin v MŠ Na Zvoničce.                                                                                  pondělí a čtvrtek od 14:00 do 14:45 hodin na OP Nedvědovo náměstí         Cena za dítě bude 1700,- Kč za období únor - květen  
(bez jarních prázdnin), celkem 30 vyučovacích hodin. Platby zasílejte nejpozději do 28.2.2020 na výběrový účet mateřské školy 19-63970389/0800 v účelu platby s uvedením jména a příjmení přihlášeného dítěte.

 

Hledáme spolehlivou paní kuchařku na záskok
s nástupem ihned do kuchyně MŠ Na Zvoničce v Praze 4 - Podolí, nejlépe s praxí. Výhledově s možností trvalého pracovního poměru na celý úvazek. Prosíme, kontaktujte nás na telefonu 244 461 255. Zaměstnanecké výhody, funkční a vstřícný kolektiv. Více sdělíme při osobním pohovoru.

Vážení rodiče,

z důvodů nečekané zdravotní komplikace (v říjnu) a okamžitého operačního zákroku pana učitele angličtiny oznamujeme, že kroužek angličtiny povede nadále náhradní pan učitel s tím, že kroužek bude z kapacitních důvodů School Tour probíhat jen v pondělí. Proto se snižuje původně deklarovaná cena kroužku na 500 Kč. Prosíme o platbu na účet školy č. 19-63970389/0800 do 30.11.2019. V případě návratu pana Růžičky ze School Tour se počet hodin opět změní, pak oznámíme žádost o doplatek.

 

Školení – kurz 1. pomoci.
Nabízíme školení pro rodiče – kurz 1. pomoci. Uskuteční se dne 7.11.2019 od 16:30 hodin v 1. třídě. Platbu ve výši 200Kč – kurzovné, uhraďte ve svých třídách. Stvrzenka bude vystavena v den konání kurzu paní školitelkou.

POZOR ZMĚNA.
Vážení rodiče, po zvážení všech organizačních důvodů, jsem změnila své rozhodnutí a k uzavření 5.třídy nedojde. Dlouhodobou nepřítomnost personálu zajistíme jinak.  10.10.2019  V.Vaněčková

Akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Uskuteční se dne 18.9 2019, letáček si můžete prohlédnout zde .

Zápis z třídní schůzky
pořádané dne 6.6 2019 si můžete přečíst zde .

Prosíme rodiče,
kteří mají zájem o přihlášení svých dětí na kroužky a nebudou na začátku září osobně přítomni v MŠ, aby svůj zájem o konkrétní kroužek posílali na e-mail.

Pojištění dětí
Vážení rodiče, v souvislosti se skutečností, že pojistná smlouva (tuto pojistku má uzavřenu Městská část Praha 4) na odškodnění úrazů dětí během pobytu dítěte v mateřské škole se řídí občanským zákoníkem, pojišťovna přestala odškodňovat úrazy vzniklé během vzdělávacího procesu v mateřské škole, důrazně žádáme, abyste zvážili soukromé  uzavření úrazové pojistky  a pojištění odpovědnosti dítěte pokud samo způsobí škodu nebo úraz jinému dítěti.

2. 2. 2020

25.2.2020 Divadlo Matěje Kopeckého

25.2.2020 Divadlo Matěje Kopeckého

2. 2. 2020

10.2. a 2.3.2020 Masopustní karneval

10.2. a 2.3.2020 Masopustní karneval

2. 2. 2020

3.3.2020 Divadelko koloběžka

3.3.2020 Divadelko koloběžka

5. 1. 2020

28.1.2020 Divadlo Koloběžka

28.1.2020  Divadlo Koloběžka

5. 1. 2020

6.1.2020 Divadélko Ingrid Chrastinové

6.1.2020  Divadélko Ingrid Chrastinové

30. 11. 2019

3.12. Mikulášská nadílka

3.12. Mikulášská nadílka

30. 11. 2019

5.12. Varieté Adonis

5.12. Varieté Adonis

30. 11. 2019

10.12. Fotografování

10.12. Fotografování

30. 11. 2019

12.12. Vánoční besídka pro děti

12.12.  Vánoční besídka pro děti

30. 11. 2019

16.12. Vánoční setkání s rodiči, 3.třída

16.12. Vánoční setkání s rodiči, 3.třída

30. 11. 2019

17.12. Vánoční odpoledne s rodiči v 1.třídě

17.12.  Vánoční odpoledne s rodiči v 1.třídě

6. 11. 2019

21.11. Program první pomoci

21.11. Program první pomoci

3. 11. 2019

19.11. Divadélko koloběžka

19.11. Divadélko koloběžka

3. 11. 2019

25.11. Keramické odpoledne rodičů s dětmi

25.11. Keramické odpoledne rodičů s dětmi

27. 9. 2019

3.10. výlet 1. a 4. tř. Hrusice

3.10.   výlet 1. a 4. tř. Hrusice

27. 9. 2019

15.10. Mobilní planetárium

15.10. Mobilní planetárium

9. 9. 2019

19.9. Divadlo Koloběžka

19.9. Divadlo Koloběžka