II. termín zápisu - II. дата реєстрації

  • Il. termín zápisu:

Příjem přihlášek: 13. 6. 2023 od 13.00 do 18.00 hod.

Určeno dětem, které přišly do ČR v současné době, mají v ČR uděleno vízum k pobytu (azylanti) na 90 a více dní, mají zabezpečené ubytování na adrese území MČ Praha 4, jsou řádně zaregistrovány u dětského lékaře a účastníky zdravotního pojištění, splňují požadavky dle legislativy o očkování.  Призначений для дітей, які прибули до Чеської Республіки на даний момент, отримали візу для перебування в Чеській Республіці (шукачі притулку) протягом 90 днів або більше, забезпечене проживання за адресою на території муніципалітету Прага 4, належним чином зареєстровані у педіатра та учасники медичного страхування, відповідають вимогам законодавства про щеплення.

K žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je třeba doložit a přinést s sebou ke kontrole:

-pas nebo rodný list dítěte

-zdravotní pojištění dítěte

-místo trvalého pobytu dítěte (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování)

-doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat  (pas rodiče, aj.)

-povolení k pobytu

ZDE - Informace k zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4 pro školní rok 2023/2024  -  Інформація про зарахування дітей до дитячих садків в районі Прага 4 на 2023/2024 навчальний рік

ZDE - Výsledky ukrajinských zápisů – žádostí o přijetí s nástupem dětí od 1.9.2023 - Результати українських реєстрацій - заяв на вступ з прибуттям дітей з 1 вересня 2023 року.