Informace pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče,

„podivně“ se množí zájem o odklad školní docházky (OŠD).

Dovolujeme si proto na toto téma dát všanc svůj názor. V našich pedagogických očích je naprostá většina žádostí zcela neopodstatněná vzhledem k tomu, že Vaše děti dlouhou dobu známe a máme možnost opravdu velkého porovnání jejich znalostí, dovedností, fyzické či rozumové i emoční nebo sociální zralosti a připravenosti na školu v kolektivu vrstevníků a s ohledem na naši dlouhodobou praxi a zkušenosti.

Máme Vaše děti moc rády a chtěly bychom, aby s námi byly dál, ale umíme je propustit ze své náruče pro jejich dobro. Tím spíše čekáme, že toto umí i rodič. Nechat je rozvíjet se a dát jim k tomu to nejlepší – jak prostor, tak správný čas ve správnou dobu. Mnohé „naše“ děti jsou nyní perfektně nastartované přijímat další informace, dostávat úkoly a být zatěžovány přísunem vědomostí. Děti, když přijde „zlomová“ chvíle jejich připravenosti na školu, jsou doslova jako prázdné nádoby dychtící po vodě poznání. A když se v ten správný čas nezačnou plnit, něco se „rozbije“. Ten citlivý mechanismus vyschne. Děti zleniví a přibrzdí se jejich přirozený kognitivní vývoj. Bohužel je to tak, že přes dobré přesvědčení rodiče dítě zůstane bez dalších nových podnětů, které by jistě mělo v jiném prostředí na vyšším vzdělávacím stupni, a může se stát, že po roce bude v daleko horší kondici z pohledu celkové připravenosti na školu. Představte si to třeba na příkladu běžce na startu: svaly zocelené tréninkem, vypracovaná postava, fyzická kondice, jeho vzhled, přízeň počasí, nová a perfektní běžecká výstroj a výzbroj, neošoupaná a zřetelná startovní čára… ale rok poskakovat na startu nevydrží.

Takže vás všechny vyzýváme - v zájmu vašich dětí…opravdu zvažte, zda Vašemu dítěti spíš pomůžete a v čem, když zůstane ještě další rok „poskakovat“ na startu, aniž by vyběhlo na tolik vytoužený závod.

Je v našem zájmu být Vám a Vašim dětem oporou, nebojte se zeptat ve své třídě (Vašich třídních učitelek) na naše vnímání Vašeho dítěte a jeho projev v kolektivu vrstevníků. V případě potřeby si sjednejte schůzku, na které s Vámi budeme mít prostor se tématu plně věnovat (bez omezení v čase, kdy máme službu u dětí a např. stojíme mezi dveřmi třídy místo abychom se dětem věnovaly).

Děkujeme za spolupráci.