Ostatní projekty

V roce 2018 se v Mateřské škole Na Zvoničce realizuje projekt z Operačního programu Praha pól růstu na zhotovení stolů pro polytechnickou výchovu do čtyř tříd.

Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí

Číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000516                        

Zahájení realizace projektu: 1. 3. 2018

Ukončení realizace projektu: 31. 10. 2018

Délka realizace: 6 měsíců

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 764 778 Kč

Výše podpory: 1 588 300 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je posílit polytechnickou výchovu a vytvořit interaktivní, smysluplné a bezrizikové prostředí pro rozvoj pohybových aktivit dětí ve 4 třídách školy. Aktivitou projektu je dodávka 4 sestav stolů pro polytechnickou výchovu.