Přehled akcí 2018/2019

                                                                     

Akce budou během roku doplňovány.

Září

  3.9.       Zahájení školního roku.

17.9.       Informativní schůzka pro rodiče, od 16:30 hodin Na Zvoničce.

18.9.       Informativní schůzka pro rodiče, od 15:45 hodin na Nedvědově náměstí.

Říjen

 1.10         První lekce angličtiny.

 3.10         První hodina keramiky.   Začátek plaveckého kurzu.

 4.10         První hodina tanečků na obou pracovištích.

 9.10         Vybírání příspěvku spolku rodičů (850 Kč) ve sborovně MŠ  -  7:00-8:30  a  15:00-17:00 hodin.

10.10        Divadlo MIRMA - O chechtavých strašidlech. V 9:30 hodin.

11.10         Logopedická depistáž. 8:30- 9:00 hodin.

16.10         Hobby centrum -  horolezecká stěna - 3.třída, děti odchází v 8:20 hodin, batoh s pitím, svačina

                  ze školky.

17.10         Hobby centrum -  horolezecká stěna - 1.třída, děti odchází v 8:30 hodin, batoh s pitím, svačina

                  ze školky.

23.10         Výtvarná dílna s rodiči, od 17:00 hodin ve 3.třídě.

26.10         Mobilní PLANETÁRIUM - Se zvířátky do vesmíru. V 9:30 hodin.

29.-30.10   Podzimní prázdniny

 

Listopad

  6.11         CANISTERAPIE - cílem je naučit děti bezpečně zacházet se psy a předcházet tak úrazům                                     způsobeným psem. Dopoledne v MŠ.

13.11         5.třída - pravidelná návštěva dětí u babiček a dědečků v Ústavu sociálních služeb v Praze 4.

15.11          Divadlo BOŘIVOJ - Jak se hledají princezny. V 10:00 hodin. Přesunuto na 22.11.

Prosinec

  4.12         Mikulášská nadílka ve školce.

  5.12         Varieté ADONIS. V 10:00 hodin.

  6.12          Fotografování - Na Zvoničce v 9:30 hodin.   Nedvědovo nám. v 10:30 hodin.

11.12          5.třída - pravidelná návštěva dětí u babiček a dědečků v Ústavu sociálních služeb v Praze 4.

11.12          Vánoční odpoledne s rodiči a dětmi, od 15:30 hodin ve 4.třídě a od 17:00 hodin ve 3.třídě.

13.12          V dopoledních hodinách nadělování u stromečků ve všech třídách.

13.12          Vánoční odpoledne s rodiči a dětmi, od 16:00 hodin v 1. a  2.třídě.

13.12          Vánoční dopoledne s dětmi a od 16:15 hodin i s rodiči v 5.třídě.

17.12          Návštěva babiček a dědečků v MŠ Nedvědovo nám. v 10:00 hodin. 

18.12          Divadlo BOŘIVOJ - Lidová vánoční hra. V 9:00 hodin.

22.12-2.1 2019  Vánoční prázdniny. 

Leden

16.1            Divadlo KOZLÍK - O Luciáškovi. V 9:00 hodin.

17.1            Informativní schůzka pro rodiče na OP Nedvědovo nám. Od 16:00 hodin.

17.1            Informativní schůzka pro rodiče. Od 17:00 hodin společné ve 2.třídě a poté v jednotlivých třídách.

28.1.-1.2     Lyžařský výcvik dětí ve Ski areálu Chotouň Jílové u Prahy.

31.1            Bubnování v MŠ - stát se na chvilku bubeníkem. V 9:00 hodin.

Únor

 1.2             Jednodenní pololetní prázdniny.

11.2-17.2    Jarní prázdniny.

21.2             Divadlo Matěje Kopeckého - O statečném koníčkovi. V 9:30 hodin.

26.2             Masopustní karneval - maškarní dopoledne v MŠ Nedvědovo nám.

Březen

 5.3              BELUŠKA - "Šifra Mistra Braila". Od 9:15 - 11:00 hodin.

 7.3              Masopustní karneval - maškarní dopoledne v MŠ Na Zvoničce.

 8.3              Masopustní veselice v ZŠ Jeremenkova. Od 10:00 hodin.

21.3             Divadlo DOKOLA - O Budulínkovi. V 9:30 hodin.

Duben

  4.4             Fotografování - V 10:00 hodin Na Zvoničce i Nedvědovo nám.

10.4             Divadlo KRAB - Nejvzácnější věc. V 9:30 hodin.

15.4             Preventivní program - Jak se mít dobře

18.4 - 22.4   Velikonoční prázdniny.

23.4             Preventivní program - Šikana

25.4             Preventivní program - Nebezpečí odhozených jehel

30.4             Preventivní program - Na Zvoniččce: Vytváření právního vědomí - Ned.náměstí: Hygiena

24.4 a 25.4  Zápis dětí do MŠ. Výdej žádostí. Od 13:00 do 17:00 hodin.

30.4             Divadlo Koloběžka - Šel zahradník do zahrady. V 9:00 hodin.

Květen 

 2.5              Preventivní program - Na Zvoniččce: Vztahy k ostatním - Ned.náměstí: Nebezpečí od cizích lidí  

14.5 a 15.5  Příjem vyplněných žádostí, zápis: Od 9:00 do 17:00 hodin.

16.5             Celodenní výlet 1. a  2.třída. Farmapark Soběhrdy.

21.5             Divadlo ÚSMĚV - O červené Karkulce. V 9:00 hodin.

27.5 - 31.5   Hravé inline - Areál  Na Korunce  Běchovice.

Červen

 3.6              Oslavy MDD na obou pracovištích. V dopoledních hodinách.

5.6               Kouzelník GRINO - Výlet do země kouzel. V 9:30 hodin.

 6.6              Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí v 17 hodin ve 2.třídě

 6.6              Výlet 4.třída. Mořský svět na pražském Výstavišti.

12.6             Celodenní výlet 3.třída a 5.třída. Fajnpark Chlumec nad Cidlinou.

18.6             Rozloučení se školáky - MŠ Na Nedvědově náměstí

19.6             Rozloučení se školáky - MŠ Na Zvoničce

29.6.- 1.9     Hlavní prázdniny.