Přehled akcí 2018/2019

                                                                     

Akce budou během roku doplňovány.

Září

  3.9.       Zahájení školního roku.

17.9.       Informativní schůzka pro rodiče, od 16:30 hodin Na Zvoničce.

18.9.       Informativní schůzka pro rodiče, od 15:45 hodin na Nedvědově náměstí.

Říjen

 1.10         První lekce angličtiny.

 3.10         První hodina keramiky.   Začátek plaveckého kurzu.

 4.10         První hodina tanečků na obou pracovištích.

 9.10         Vybírání příspěvku spolku rodičů (850 Kč) ve sborovně MŠ  -  7:00-8:30  a  15:00-17:00 hodin.

10.10        Divadlo MIRMA - O chechtavých strašidlech. V 9:30 hodin.

11.10         Logopedická depistáž. 8:30- 9:00 hodin.

16.10         Hobby centrum -  horolezecká stěna - 3.třída, děti odchází v 8:20 hodin, batoh s pitím, svačina

                  ze školky.

17.10         Hobby centrum -  horolezecká stěna - 1.třída, děti odchází v 8:30 hodin, batoh s pitím, svačina

                  ze školky.

23.10         Výtvarná dílna s rodiči, od 17:00 hodin ve 3.třídě.

26.10         Mobilní PLANETÁRIUM - Se zvířátky do vesmíru. V 9:30 hodin.

29.-30.10   Podzimní prázdniny

 

Listopad

  6.11         CANISTERAPIE - cílem je naučit děti bezpečně zacházet se psy a předcházet tak úrazům                                     způsobeným psem. Dopoledne v MŠ.

13.11         5.třída - pravidelná návštěva dětí u babiček a dědečků v Ústavu sociálních služeb v Praze 4.

15.11          Divadlo BOŘIVOJ - Jak se hledají princezny. V 10:00 hodin. Přesunuto na 22.11.

Prosinec

  4.12         Mikulášská nadílka ve školce.

  5.12         Varieté ADONIS. V 10:00 hodin.

  6.12          Fotografování - Na Zvoničce v 9:30 hodin.   Nedvědovo nám. v 10:30 hodin.

11.12          5.třída - pravidelná návštěva dětí u babiček a dědečků v Ústavu sociálních služeb v Praze 4.

11.12          Vánoční odpoledne s rodiči a dětmi, od 15:30 hodin ve 4.třídě a od 17:00 hodin ve 3.třídě.

13.12          V dopoledních hodinách nadělování u stromečků ve všech třídách.

13.12          Vánoční odpoledne s rodiči a dětmi, od 16:00 hodin v 1. a  2.třídě.

13.12          Vánoční dopoledne s dětmi a od 16:15 hodin i s rodiči v 5.třídě.

17.12          Návštěva babiček a dědečků v MŠ Nedvědovo nám. v 10:00 hodin. 

18.12          Divadlo BOŘIVOJ - Lidová vánoční hra. V 9:00 hodin.

22.12-2.1 2019  Vánoční prázdniny. 

Leden

16.1            Divadlo KOZLÍK - O Luciáškovi. V 9:00 hodin.

31.1            Bubnování v MŠ - stát se na chvilku bubeníkem. V 9:00 hodin.

Únor

11.2-17.2    Jarní prázdniny.

21.2             Divadlo Matěje Kopeckého - O statečném koníčkovi. V 9:30 hodin.

Březen

  5.3             BELUŠKA - "Šifra Mistra Braila". Od 9:15 - 11:00 hodin.

21.3             Divadlo DOKOLA - O Budulínkovi. V 9:30 hodin.

Duben

10.4             Divadlo KRAB - Nejvzácnější věc. V 9:30 hodin.

18.4-22.4     Velikonoční prázdniny.

Květen

21.5             Divadlo ÚSMĚV - O červené Karkulce. V 9:00 hodin.

Červen

 5.6              Kouzelník GRINO - Výlet do země kouzel. V 9:30 hodin.