Spolek rodičů

Spolek rodičů Zvonička je samostatným právním subjektem a členy Spolku jsou především rodiče dětí navštěvujících naši mateřskou školu. Stanovy schválené dne 9.1.2017 Městským soudem v Praze jsou zde.