Spolek rodičů

Spolek rodičů Zvonička je samostatným právním subjektem a členy Spolku jsou především rodiče dětí navštěvujících naši mateřskou školu. Stanovy schválené dne 9.1.2017 Městským soudem v Praze jsou zde.

Vážení členové Spolku, milí rodiče.      Info.

Podporujeme „Spolek rodičů Zvonička“

E-mail:  srzvonicka@email.cz

Číslo účtu: 2401899693/2010 (Fio Banka)

 

Nabídka pro Vaše děti   Letáček