Aktivity

Logopedická péče

Výběr a rozdělení dětí k logopedické péči provádí klinická logopedka.

Vyšetření dětí druhé a třetí třídy pro školní rok 2019/2020 bude provedeno dne 8.10.2019 od 8:30 hodin.

Poskytuje se bezúplatně logopedickou asistentkou paní uč. Jizbovou a paní uč.Krausovou

2x týdně v pondělí a úterý od 10:00 do 11:45 hodin.


Kroužky, které hradí rodiče

Plavání

Bude se konat 1x týdně ve středu od 9:20 - 10:00 hodin od  2.10.2019 v "Centru dětského plavání" na Chodově. Přihlašují se pouze předškolní děti ve své třídě.   
Počet lekcí na 2.pololetí : 15 lekcí 
cena 1950,- Kč + doprava 1540,- Kč, celkem 3490,- Kč.


Angličtina

Milí rodiče,
vzhledem k trvající nemoci pana učitele angličtiny agentury Shool Tour se s okamžitou platností podařilo zajistit předškolní pedagožku, která se jmenuje Tereza Koucká a 
současně má cca 8 let praxi v anglicky mluvící mateřské škole mimo ČR. Proto minimálně ve druhém pololetí tohoto školního roku bude mít péči o Vaše děti v "oboru výuky angličtiny".
Tímto se počet hodin hravé angličtiny zvýší na původně předpokládaný objem hodin 2x týdně.

ANGLIČTINA začíná 10.2.2020 od 4.3.2020 ZMĚNA více zde a bude probíhat v čase

  •  pondělí a čtvrtek od 12:15 do 13:00 hodin na OP Nedvědovo náměstí
  •  pondělí a čtvrtek od 14:00 do 14:45 hodin v MŠ Na Zvoničce 

Cena za dítě bude 1700,- Kč za období únor - květen  
(bez jarních prázdnin), celkem 30 vyučovacích hodin.

Platby zasílejte nejpozději do 28.2.2020 na výběrový účet mateřské školy 19-63970389/0800 v účelu platby s uvedením jména a příjmení přihlášeného dítěte.

(Pro nemoc lektora je zatím zástup a lekce budou do odvolání probíhat jen v pondělí. Platby v listopadu upřesníme.Vážení rodiče, z důvodů nečekané zdravotní komplikace (v říjnu) a okamžitého operačního zákroku pana učitele angličtiny oznamujeme, že kroužek angličtiny povede nadále náhradní pan učitel s tím, že kroužek bude z kapacitních důvodů School Tour probíhat jen v pondělí. Proto se snižuje původně deklarovaná cena kroužku na 500 Kč. Prosíme o platbu na účet školy č. 19-63970389/0800 do 30.11.2019. V případě návratu pana Růžičky ze School Tour se počet hodin opět změní, pak oznámíme žádost o doplatek.)

Je určena zejména pro děti 1 a 2.třídy. Výuka probíhá 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek.

Na Zvoničce: Pondělí i čtrvtek od 12:45 - 13:30 hodin.
5. třída na Nedvědově náměstí: Pondělí od 11:00 - 11:45 hodin a ve čtvrtek od 13:45 - 14:30 hodin.   
            Kurzy povede pan Ing. Jiří Růžička.

Cena za pololetí je pro obě pracoviště 1000,- Kč.


Dětské tanečky

Povede paní MgA. Sylva Drábková, cena na pololetí je 600,- Kč pro Zvoničku a 800,- Kč pro OP Nedvědovo nám. Děti se budou přihlašovat u paní učitelek ve třídách. Tanečky se budou konat vždy 1x týdně ve čtvrtek.  První hodina začíná na obou pracovištích ve čtvrtek  26.9.2019.  Z důvodu výletu 1. a  4. třídy dne 3.10. (čtvrtek) se tato hodina konat nebude.

Na Zvoničce budou tanečky od 8:15 - 9:00 hod. Na OP Nedvědovo nám. budou tanečky od 11:00 - 11,45 hodin. 


Keramika

Povede paní Martina Jírová, děti přihlašujte ve svých třídách u paní učitelek.
Probíhá 1x za 14 dní v pondělí  od 9:30 hodin, max 3 skupiny, podle počtu přihlášených dětí.

Cena za pololetí:  1600,-  Kč.
1. pololetí:   23.9., 30.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12., 6.1., 20.1.                                                 
2. pololetí:     3.2., 24.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 25.5., 15.6.


Flétna

Povede Bc.Veronika Vaněčková, DiS, cena na pololetí je 1600,- Kč. Děti se budou přihlašovat u paní učitelek ve třídách. Dechová gymnastika, nácvik zdravého dýchání a první písničky podle sluchu i podle not, se budou konat vždy 1x týdně v úterý od 12:45 - 13:30 hodin.


FOTBÁLEK

Bude se konat 1x týdně v pátek od 15:00 - 16:45 hodin, cena na pololetí je 1000,- Kč. Děti se budou přihlašovat u paní učitelek ve třídách. Kroužek se koná se v ZŠ Jeremenkova. Odchod z MŠ Zvonička ve 14:45 hodin s lektorem a vyzvednutí dětí rodiči v 16:15 hodin před ZŠ Jeremenkova.