Aktivity

Logopedická péče

Výběr a rozdělení dětí k logopedické péči provádí klinická logopedka.

Vyšetření dětí druhé a třetí třídy pro školní rok 2019/2020 bude provedeno dne 8.10.2019 od 8:30 hodin.

Poskytuje se bezúplatně logopedickou asistentkou paní uč. Jizbovou a paní uč.Krausovou

2x týdně v pondělí a úterý od 10:00 do 11:45 hodin.


Kroužky, které hradí rodiče

Plavání

Bude se konat 1x týdně ve středu od 9:20 - 10:00 hodin od  2.10.2019 v "Centru dětského plavání" na Chodově. Přihlašují se pouze předškolní děti ve své třídě.   
Počet lekcí na 1.pololetí : 15 lekcí 
cena 1950,- Kč + doprava 1540,- Kč, celkem 3490,- Kč.


Angličtina

Je určena zejména pro děti 1 a 2.třídy. Výuka probíhá 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek.

Na Zvoničce: Pondělí i čtrvtek od 12:30 - 13:15 hodin.
5. třída na Nedvědově náměstí: Pondělí od 11:00 - 11:45 hodin a ve čtvrtek od 13:45 - 14:30 hodin.               Kurzy povede pan Ing. Jiří Růžička.

Cena za pololetí je pro obě pracoviště 1000,- Kč.


Dětské tanečky

Povede paní MgA. Sylva Drábková, cena na pololetí je 600,- Kč pro Zvoničku a 800,- Kč pro OP Nedvědovo nám. Děti se budou přihlašovat u paní učitelek ve třídách. Tanečky se budou konat vždy 1x týdně ve čtvrtek.  První hodina začíná na obou pracovištích ve čtvrtek  26.9.2019.  Z důvodu výletu 1. a  4. třídy dne 3.10. (čtvrtek) se tato hodina konat nebude.

Na Zvoničce budou tanečky od 8:15 - 9:00 hod. Na OP Nedvědovo nám. budou tanečky od 11:00 - 11,45 hodin. 


Keramika

Povede paní Martina Jírová, děti přihlašujte ve svých třídách u paní učitelek.
Probíhá 1x za 14 dní v pondělí  od 9:30 hodin, max 3 skupiny, podle počtu přihlášených dětí.

Cena za pololetí:  1600,-  Kč.
1. pololetí:   23.9., 30.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12., 6.1., 20.1.                                                 
2. pololetí:     3.2., 24.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 15.6.


Flétna

Povede Bc.Veronika Vaněčková, DiS, cena na pololetí je 1600,- Kč. Děti se budou přihlašovat u paní učitelek ve třídách. Dechová gymnastika, nácvik zdravého dýchání a první písničky podle sluchu i podle not, se budou konat vždy 1x týdně v úterý od 12:30 - 13:00 hodin.


FOTBÁLEK

Bude se konat 1x týdně v pátek od 15:30 - 16:30 hodin, cena na pololetí je 1000,- Kč. Děti se budou přihlašovat u paní učitelek ve třídách. Koná se v ZŠ Jeremenkova, odchod z MŠ Zvonička v 15:00 hodin s lektorem a vyzvednutí dětí rodiči v ZŠ Jeremenkova.