Aktivity

Logopedická péče

Výběr a rozdělení dětí k logopedické péči provádí klinická logopedka.

Vyšetření dětí druhého a třetího ročníku pro školní rok 2018/2019 bude provedeno dne 25.9.2018.

Poskytuje se bezúplatně logopedickou asistentkou paní uč. Jizbovou 2× týdně v pondělí a úterý od 10:00 do 11:45 hodin.


Kroužky, které hradí rodiče

Plavání

Bude upřesněno.

Pouze pro děti 3. ročníku. Pokud se podaří zajistit, bude ve 2. pololetí školního roku 2018/2019. 

Všechny plavecké školy se vymlouvají, že začalo povinné plavání pro děti ze základních škol, a že nebudou mít volnou kapacitu. A kdo má volnou kapacitu, tak tam se zase nechce pro různé nedostatky nám.


Angličtina

Je určena zejména pro děti 3. ročníku. Výuka probíhá 2× týdně odpoledne v pondělí a v úterý.

Na Zvoničce: jedna skupina od 13:00 do 13:30 hodin.
5. třída na Nedvědově náměstí: jedna skupina od 14:00 do 14:30 hodin.

Cena za 1 vyučovací jednotku v délce 30 - 35 minut je pro obě pracoviště 49,- Kč.


Dětské tanečky


Keramika

Děti přihlašujte ve svých třídách u paní učitelek.

Je určena zejména pro děti 3. a mohou být i 2.ročníku.
Probíhá 1× týdně ve středu v rozmezí od 13:15 do 15:30 hodin podle počtu dětí.

Cena za pololetí: 1700,-  Kč.
1. hodina:   2018