Aktivity

Logopedická péče

Výběr a rozdělení dětí k logopedické péči provádí klinická logopedka.

Vyšetření dětí druhého a třetího ročníku pro školní rok 2016/2017 bude provedeno dne 20.9.2016.

Poskytuje se bezúplatně logopedickou asistentkou paní uč. Jizbovou 2× týdně v pondělí a úterý od 10:00 do 11:45 hodin.


Kroužky, které hradí rodiče

Plavání

Bude upřesněno.

Pouze pro děti 3. ročníku. Bude ve 2. pololetí školního roku 2016/2017, od 1.2.2017.

Podařilo se zajistit výuku na Plaveckém stadionu v Podolí (pro 2. a 5.třídu). Plavání pro 1.třídu se řeší. 


Angličtina

Je určena zejména pro děti 3. ročníku. Výuka probíhá 2× týdně odpoledne v úterý a ve čtvrtek.

Na Zvoničce: jedna skupina od 13:00 do 13:30 hodin.
5. třída na Nedvědově náměstí: jedna skupina od 14:00 do 14:30 hodin.

Cena za 1 vyučovací jednotku v délce 30 - 35 minut je pro obě pracoviště 49,- Kč.


Dětské tanečky

Jsou určeny pro všechny děti. Probíhají 1× týdně.

MŠ Na Zvoničce: ve čtvrtek od 8:15 do 9:00 hodin.
1. hodina 29.9.2016.

5. třída na Nedvědově náměstí: ve čtvrtek od 11.00 do 11:45 hodin.
1. hodina 29.9.2016.

Cena za pololetí pro obě pracoviště: 800,- Kč.


Keramika

Děti přihlašujte ve svých třídách u paní učitelek.

Je určena zejména pro děti 3. a mohou být i 2.ročníku.
Probíhá 1× týdně ve středu v rozmezí od 13:15 do 15:30 hodin podle počtu dětí.

Cena za pololetí: 1700,-  Kč.
1. hodina 12.10.2016. (5.10.2016 jedou děti na výlet)