Aktivity

Logopedická péče

Výběr a rozdělení dětí k logopedické péči provádí klinická logopedka PaeDr. Věra Kopicová.

Vyšetření dětí pro školní rok 2020/2021 bude provedeno dne  29.9.2020.  Dotazník k vyplnění mohou rodiče přinést na třídní schůzky nebo odevzdat před plánovanou depistáží v úterý.

Poskytuje se bezúplatně logopedickou asistentkou paní uč.Krausovou

2x týdně v pondělí a v úterý v dopoledních hodinách.


Kroužky, které hradí rodiče

Veškeré aktivity se uskuteční dle vývoje epidemiologické situace.

Plavání

Bude se konat 1x týdně ve        od  :   -    :    hodin od   .  .2020 v "Centru dětského plavání" na Chodově. Přihlašují se pouze předškolní děti ve své třídě.   
Počet lekcí na 2.pololetí : 15 lekcí 
cena      ,- Kč + doprava      ,- Kč, celkem       ,- Kč.


Angličtina

  •  pondělí a středa od   :   hodin na na OP Nedvědovo náměstí.
  •  pondělí a středa od   :   hodin v MŠ Na Zvoničce.

Cena za dítě bude      ,- Kč za období únor - květen  
(bez jarních prázdnin), celkem 30 vyučovacích hodin.

Platby zasílejte nejpozději do   .  .2020 na výběrový účet mateřské školy 19-63970389/0800 v účelu platby s uvedením jména a příjmení přihlášeného dítěte.


Dětské tanečky

Povede paní MgA. Sylva Drábková, cena na pololetí je      ,- Kč pro Zvoničku a     ,- Kč pro OP Nedvědovo nám. Děti se budou přihlašovat u paní učitelek ve třídách. Tanečky se budou konat vždy 1x týdně ve        .  První hodina začíná na obou pracovištích ve čtvrtek    . .2020.  

Na Zvoničce budou tanečky od  :   -  :    hod. Na OP Nedvědovo nám. budou tanečky od   :    -   ,    hodin. 


Keramika

Povede paní Martina Jírová, děti přihlašujte ve svých třídách u paní učitelek.
Probíhá ve čtvrtek od 15:00 hodin, po skupinách, podle počtu přihlášených dětí. V případě zájmu mohou proběhnout ještě dvě lekce v pondělí 21.9 a 12.10.2020 od 15:00 hodin.

Cena za pololetí:  1600,-  Kč.
1. pololetí:   17.9., 1.10., 15.10., 12.11., 26.11., 10.12., 14.1., 28.1.                                                 
2. pololetí:   11.2., 18.2., 11.3., 25.3., 15.4., 29.4., 13.5., 27.5., 10.6. - od 15:00-2.tř., od 15:35-3.tř., od 16:10-4.tř.


Flétna

Povede Bc.Veronika Vaněčková, DiS, cena na pololetí bude upřesněna dle počtu přihlášených dětí. Děti se budou přihlašovat u paní učitelek ve třídách. Dechová gymnastika, nácvik zdravého dýchání a první písničky podle sluchu i podle not, se budou konat vždy 1x týdně ve čtvrtek od   :   hodin a pokročili od   :   hodin.