Aktivity

Logopedická péče

Výběr a rozdělení dětí k logopedické péči provádí klinická logopedka.

Vyšetření dětí druhého a třetího ročníku pro školní rok 2017/2018 bude provedeno dne 19.9.2017.

Poskytuje se bezúplatně logopedickou asistentkou paní uč. Jizbovou 2× týdně v pondělí a úterý od 10:00 do 11:45 hodin.


Kroužky, které hradí rodiče

Plavání

Bude upřesněno.

Pouze pro děti 3. ročníku. Pokud se podaří zajistit, bude ve 2. pololetí školního roku 2017/2018. 

Všechny plavecké školy se vymlouvají, že začalo povinné plavání pro děti ze základních škol, a že nebudou mít volnou kapacitu. A kdo má volnou kapacitu, tak tam se zase nechce pro různé nedostatky nám.


Angličtina

Zatím je naplánováno podle rozpisu. Může se ještě změnit.

Je určena zejména pro děti 3. ročníku. Výuka probíhá 2× týdně odpoledne v úterý a ve čtvrtek.

Na Zvoničce: jedna skupina od 13:00 do 13:30 hodin.
5. třída na Nedvědově náměstí: jedna skupina od 14:00 do 14:30 hodin.

Cena za 1 vyučovací jednotku v délce 30 - 35 minut je pro obě pracoviště 49,- Kč.


Dětské tanečky

Jsou určeny pro všechny děti. Probíhají 1× týdně.

MŠ Na Zvoničce: ve čtvrtek od 8:15 do 9:00 hodin.
1. hodina 5.10.2017.

5. třída na Nedvědově náměstí: ve čtvrtek od 11.00 do 11:45 hodin.
1. hodina 5.10.2017.

Cena za pololetí pro obě pracoviště: 800,- Kč.


Keramika

Děti přihlašujte ve svých třídách u paní učitelek.

Je určena zejména pro děti 3. a mohou být i 2.ročníku.
Probíhá 1× týdně ve středu v rozmezí od 13:15 do 15:30 hodin podle počtu dětí.

Cena za pololetí: 1700,-  Kč.
1. hodina: 4.10.2017