Aktivity

Logopedická péče

Výběr a rozdělení dětí k logopedické péči provádí klinická logopedka.

Vyšetření dětí druhého a třetího ročníku pro školní rok 2018/2019 bude provedeno dne 11.10.2018.

Poskytuje se bezúplatně logopedickou asistentkou paní uč. Jizbovou a paní uč.Krausovou

2x týdně v pondělí a úterý od 10:00 do 11:45 hodin.


Kroužky, které hradí rodiče

Plavání

Bude se konat 1x týdně ve středu od 9:20 do 10:00 hodin od 3.10. v "Centru dětského plavání" na Chodově. Přihlašují se zejména děti 3.ročníku na jednotlivých třídách.  Cena 130,- Kč za lekci, tj. za 13 lekcí do 31.1.2019 1.690,- Kč + 1.400,- Kč doprava autobusem na celý půlrok.


Angličtina

Je určena zejména pro děti 3. ročníku. Výuka probíhá 2x týdně odpoledne v pondělí a v úterý.

Na Zvoničce: jedna skupina od 13:00 do 13:30 hodin.
5. třída na Nedvědově náměstí: jedna skupina od 14:00 do 14:30 hodin.

Cena za 1 vyučovací jednotku v délce 30 - 35 minut je pro obě pracoviště 55,- Kč.


Dětské tanečky

Povede paní MgA. Sylva Drábková, cena na pololetí je 800,- Kč. Děti se budou přihlašovat u paní učitelek ve třídách. Tanečky se budou konat vždy 1x týdně ve čtvrtek. První hodina začíná na obou pracovištích ve čtvrtek 4.10.2018.

Na Zvoničce budou tanečky od 8:15 do 9:00 hod. Na OP Nedvědovo nám. budou tanečky od 11:00 do 11,45 hodin. 


Keramika

Povede paní Hana Kupková, děti přihlašujte ve svých třídách u paní učitelek.

Je určena zejména pro děti 3. a mohou být i 2.ročníku.
Probíhá 1x týdně ve středu v rozmezí od 13:15 do 15:30 hodin podle počtu dětí.

Cena za pololetí: 1700,-  Kč.
1. hodina: 3.10.2018