Aktuality (důležité informace)

  • DDM Praha 4 Hobby centrum 4 Vás zve dne 12.10.2022  13:00 - 16:30 do areálu Bartákova 1200/4, Praha 4 na akci   DEN ČESKÝCH ŘEMESEL.
  • Balíček finanční úlevy pro školy. Podmínky k podání budou upřesněny.
  • HRAVÉ LYŽOVÁNÍ - Výjezdový lyžarský kurz.
  • 13. ROČNÍK FESTIVALU PRO DĚTI A JEJICH RODIČE  Festival Děti, čtete? je největším literárním festivalem pro děti u nás.   Více
  • Zveme Vás srdečně na akci MČ PRAHA 4 Den zdraví, který se koná před OC Arkády Pankrác v úterý dne 13.9.2022 od 11.00 – 18. hod. Program je určen jak pro širokou veřejnost, tak pro děti (naleznete zde výtvarný koutek nebo jak správně pečovat o dětský chrup).     Letáček
  • Aktuální plán uspořádání tříd.
  • Nabídka profesionální logopedické péče.
  • Prosíme rodiče, aby své děti vybavili helmami v den podle časového rozpisu používání koloběžek na školkovém hřišti. Rozpisy jsou na nástěnce v každé třídě. 
  • Prosíme ty z Vás, kteří mají možnost věnovat škole sponzorský dar v jakékoliv finanční výši (na Darovací smlouvu, kde si částku pak můžete odepsat z daní), abyste kontaktovali ředitelku školy. Máme zájem vybudovat na nedvědově nám. zpevněnou plochu pod pavilonem směrem k ulici a na zahradě Na Zvoničce přidat prvky s využitím stávajích kovových konstrukcí a s využitím svahu, který není nyní bezpečný a případně i na Nn přidat herní prvky s využitím svahu.

Vážení rodiče,

vzhledem k stávající platné legislativě musela naše mateřská škola s okamžitou platností změnit stávající školní řád. Jednalo se o více změn, které od jeho aktualizace v srpnu 2021 nastaly. Přednostně bylo potřeba vyřešit odstupy mezi jednotlivými jídly tak, abychom dodrželi tři hodiny, což byl poslední a velmi vážný důvod pro změnu našeho denního režimu. Jedná se o faktory, které jsou v hledáčku různých kontrol, proto jsme je museli řešit ihned. Přesto se domníváme, že tuto vážnost pochopíte a nebudou pro vás všechny nastalé změny nikterak zásadní.

Vzhledem k tomu, že se jedná i o posun ranního příchodu o 15 minut, do 15.11. budeme tolerovat, pokud se Vám nepodaří přijít na 8:15, kdy se nově bude škola uzavírat a začínat ranní program. ČŠI krom jiného doporučuje i ten fakt, aby se děti po ranním příchodu v klidu rozkoukaly a stačily si i volně pohrát, bez řízených aktivit. Krom toho postupně lehce změníme i způsob odpočinku po obědě, což v nejbližší době zjistíte v dokumentu Den v mateřské škole. Bude aktualizován zvlášť pro 5. třídu a pro hlavní budovu, stejně jako je již nyní aktualizován Školní řád.

Více v přiloženém dopise. zde

Děkujeme vám za spolupráci. Děláme to pro vaše děti.

Za kolektiv MŠ

Bc. Veronika Vaněčková, DiS.

ředitelka