Projekt "MEZI NÁMI"

Projekt Mezi námi znamená spolupráci s obecně prospěšnou společností "MEZI NÁMI". Cílem projektu je podpora pravidelného potkávání generací - seniorů a dětí, na základě jejich zájmu a v místě jejich působení.

Děti z 5.třídy pravidelně od roku 2014 navštěvují seniory v Domě s pečovatelskou službou v Podolské ulici v Podolí. Děti si se seniory hrají, tvoří, cvičí, zpívají. Náplň jednotlivých setkání ovlivňují významné společenské události, svátky a roční doby.

K 30.6.2018 proběhlo již třicáté setkání. Popis jednotlivých setkání a fotografie jsou na webových stránkách pod heslem.

Od 1.9.2022 se spolupráce a potkávání generací dětí se seniory přesouvá do MŠ Na Zvoničce. Zášťitu nad touto spoluprácí bude mít i nadále p. učitelka  L.Bildová.