Kontakty

Název organizace:    Mateřská škola, Praha 4, Na Zvoničce 13
Sídlo:                         Na Zvoničce 1030/13, 147 00  Praha 4 – Podolí

Název zřizovatele:    Městská část Praha 4

Zřízena dne:              1.1.1995

Telefon/Fax:              244 461 255 

Telefon 1. třída          735 750 198  ( slouží jako příjmový ),  e-mail:  msnazvonicce1@seznam.cz
Telefon 2. třída          735 750 199  ( slouží jako příjmový ),  e-mail:  msnazvonicce2@seznam.cz
Telefon 3. třída          735 750 200  ( slouží jako příjmový ),  e-mail:  msnazvonicce3@seznam.cz
Telefon 4. třída          735 750 201  ( slouží jako příjmový ),  e-mail:  msnazvonicce4@seznam.cz
Telefon 5. třída          725 769 056  OP Nedvědovo nám.,    e-mail:  msnedvedovonam@seznam.cz

Vedoucí šk. jídelny   721 111 799   hubinova@centrum.cz
                                    
E-mail:                 

reditelka@msnazvonicce.cz - je určena pouze pro komunikaci se školou týkající se provozu školy jak ze strany rodičů, tak od zřizovatele, apod. Na nevyžádané e-maily nebude brán zřetel a při opakovaném neopodstatněném zasílání bude postupováno dle platné legislativy.   

info@msnazvonicce.cz - je určena pro komunikaci se zástupkyní ředitelky. Pro nabídky divadelních akcí a kulturních pořadů pro naše děti. Na dlouhodobé omlouvání dětí.                                           

hubinova@centrum.cz - je určena pro komunikaci s hospodářkou školy a dotazy na platby školného a stavného. 

Web:                           www.msnazvonicce.cz

Číslo bank.účtu:        19-63970389/0800
IČO:                             61384402
ID datové schránky:  9v7mcse
IZO:                             107501511
RED-IZO:                     600036634
ORG:                            916 5200 0803
Statutární orgán:        ředitelka školy Bc.Veronika Vaněčková, DiS.

Pověřenec pro OOÚ:  Od 2.1.2024 je odpovědnou osobou Mgr. Jana Pužmanová, vedoucí Oddělení lidských zdrojů a vzdělávání, e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz , Tel. 261 192 487 GDPR                                                                                                                                               Tel. 261 192 306 Kancelář

Memorandum MŠ zde   Sdělení bývalého pověřence pro ochranu osobních údajů  


Kontakty ve stavu nouze pro pedagogy - Dítě v krizi (aneb pomoc – rada).

V zájmu prevence dětí, doporučujeme rodičům obrátit se na níže uvedené odborníky:

Pedagogicko-psychologická poradna    Francouzská 56, Praha 10, poradna@ppppraha.cz


Mgr. Martina Hamplová,  Tel.: 244 152 051,  ortooptika

Mgr. Martina Simonidesová, Tel.: 777 112 211,  grafomotorika


Speciální pedagogické centrum Modřany, pedagogická poradna, rodinné poradenství

Mgr Hana Otevřelová,  Tel.: 736 754 416,  hana.otevrelova@seznam.cz


Asociace klinických logopedů, pedagogicko-psychologická poradna – logopedie 

PaeDr. Věra Kopicová – klinická logopedka (poskytuje pravidelné depistáže v naší MŠ) vrkpcv@gmail.com

Mgr Michaela Kučerová, Táborská 59, Praha 4, Tel.: 241 741 068.


Seznam pracovišť klinické logopedie - pro MŠ