Kroužky

Logopedická péče      

Kdy navštívit logopeda.

Výběr a rozdělení dětí k logopedické péči provádí klinická logopedka PaeDr. Věra Kopicová.

Vyšetření dětí pro školní rok 2023/2024 bude provedeno dne 2.11.2023. Zájemci vyplní formulář, který bude k dispozici i ve třídách. 

V hlavní budově Na Zvoničce poskytuje bezúplatnou logopedickou péči paní učitelka Zdenka Krausová.

V budově na Nedvědově nám. poskytuje bezúplatnou logopedickou péči paní učitelka Tereza Koucká, která nově absolvovala roční kurz logopedické asistentky.

Tato služba funguje jako podpora pro vás, rodiče. Pro čerpání této bezplatné služby je potřeba pravidelně docházet ke svému klinickému logopedovi, který hlásky dítěti pomáhá vyvolat a nastavit. Asistentky pak daná cvičení s dítětem v MŠ procvičují na základě Vaší zprávy, na čem dítě s logopedem aktuálně pracuje a s Vámi aktuálně procvičuje. Prosíme, abyste dětem pořídili sešit na procvičování v MŠ a vždy aktualizovali obsah procvičování. Slouží pak i pro vaši zpětnou vazbu.
Čas určují paní učitelky dopoledne dle aktuální potřeby.


Zvoneček - sboreček    

Kroužek vedený paní učitelkou Krausovou a Faltýnkovou. 

Probíhá ve středu od 15:00 do 15:45 hodin.  Cena 1 500,-  Kč/ pololetí (min. 12 lekcí)/ dítě. Preferujeme, kvůli přehlednosti plateb, výjimečně úhradu v hotovosti ve 2.třídě paní zástupkyni Faltýnkové nebo přímo v ředitelně oproti příjmového dokladu.


Angličtina     

1x týdně v úterý (od 3.10.) od 7:45 do 8:30  hodin v MŠ Na Zvoničce. Určeno pro předškoláky a poté do naplnění podle věku případně i mladšími dětmi, vede ing. Jiří Růžička – School Tour.

a 1x týdně ve čtvrtek (od 5.10.) od 7:45 do 8:30 hodin na OP Nedvědovo náměstí.

Platby dle pokynu a evidence School Tour.

 

 

Keramika      

Povede paní Martina Jírová, děti přihlašujte ve svých třídách u paní učitelek.
Probíhá ve čtvrtek - skupiny dle rozvrhu od 14:30 do 17:00 hodin – dle časového plánu (není každý týden), určeno i pro děti od 3 let, podle počtu přihlášených dětí.Uskuteční se 9/10 lekcí v prvním pololetí a 10 lekcí v druhém pololetí. Cena je 2 000,- Kč za pololetí, kurz se hradí formou předplatného na účet 1471797014/3030, nezapomeňte uvést variabilní symbol, který je uveden na přihlášce a do poznámky prosím uveďte jméno dítěte a třídu kterou navštěvuje. 

Termíny na pololetí: 
1. pololetí:    14.9.     5.10.,19.10.      9.11., 23.11.    7.12., 21.12.    4.1., 18.1.prodloužená lekce         
2. pololetí:    1.2., 15.2., 22.2.   14.3.prodloužená lekce   4.4.,18.4.    2.5.,16.5.    6.6.