Kroužky

Logopedická péče   

Výběr a rozdělení dětí k logopedické péči provádí klinická logopedka PaeDr. Věra Kopicová.

Vyšetření dětí pro školní rok 2022/2023 bude provedeno dne 25.11.2022. Zájemci vyplní formulář, který bude k dispozici i ve třídách. 

Poskytuje se bezúplatně logopedickou asistentkou paní uč.Krausovou

Každý týden v pondělí a v úterý v dopoledních hodinách.


Zvoneček - sboreček    

Kroužek vedený paní učitelkou Krausovou a Faltýnkovou. Bude se konat ve středu od 15:00 do 15:45 hodin. Cena 1000 Kč/ pololetí (min. 12 lekcí)/ dítě. Platby proveďte na účet MŠ  19-639 70 389 / 0800 - uvést jméno a příjmení dítěte, název kroužku.


Plavání

Se bude konat od 3.října 1x týdně vždy v pondělí od 8:30 hodin. Aqua Sport Club s.r.o., Plavecký areál Jedenáctka VS na Chodově. 
Cena celkem za 15 lekcí a dopravu za pololetí je 4 573​,- Kč. 

Datum splatnosti: 10.10.2022Číslo účtu: 19-639 703 89/0800Do poznámky v platbě uveďte: PLAVÁNÍ a jméno dítěte. Děkujeme.


Angličtina     

1x týdně v úterý od 7:45 do 8:30 hodin v MŠ Na Zvoničce.

a ve čtvrtek 7:45 do 8:30 hodin na OP Nedvědovo náměstí.

Kurz obsahuje     vyučovacích hodin, cena jedné vyučovací hodiny je  Kč.

Přihlášky na angličtinu jsou k vyzvednutí v papírové podobě na nástěnce s kroužky. Přihlášku prosíme donést vyplněnou do 29. 9. 2022 paní učitelce do své třídy. 


Keramika      

Povede paní Martina Jírová, děti přihlašujte ve svých třídách u paní učitelek.
Probíhá ve čtvrtek od 15 :00 hodin, po skupinách, podle počtu přihlášených dětí.Uskuteční se 9/10 lekcí v prvním pololetí a 10 lekcí v druhém pololetí. Cena je 2000,- Kč za pololetí, kurz se hradí formou předplatného na na účet 1471797014/3030, nezapomeňte uvést variabilní symbol, který je uveden na přihlášce. 

Termíny na pololetí: 
1. pololetí:   15.,29.9.    13.10,prodloužená lekce    3.,24.11.    8.,22.12.     5.,19.1.,       
2. pololetí:     2.,16.2.      2.,9.,23.3.       20.4.      4.,18.5.      1.,15.6.  


Flétna           

Z důvodu malého počtu přihlášených dětí, letos kroužek neotvíráme.                 Povede Bc.Veronika Vaněčková, DiS, cena na pololetí je 2 300 Kč . Děti se budou přihlašovat u paní učitelek ve třídách a přihláška je i na nástěnce s kroužky. Dechová gymnastika, nácvik zdravého dýchání a první písničky podle sluchu i podle not, se budou konat vždy 1x týdně v úterý  od 15:15 hod. do 15:45 hodin.