Kroužky

Veškeré aktivity se uskuteční dle vývoje epidemiologické situace.

Logopedická péče

Výběr a rozdělení dětí k logopedické péči provádí klinická logopedka PaeDr. Věra Kopicová.

Vyšetření dětí pro školní rok 2021/2022 bude provedeno dne 20.10. Zájemci vyplní formulář, který bude k dispozici ve třídách. 

Poskytuje se bezúplatně logopedickou asistentkou paní uč.Krausovou

2x týdně v pondělí a v úterý v dopoledních hodinách.


Zvoneček - sboreček 

Kroužek vedený paní učitelkou Krausovou a Faltýnkovou. Předpokládaný den konání bude pátek od 13:30 do 14:00 hodin. Cena 700 Kč / pololetí, min. 12 lekcí, kapacita 20 dětí. Platby proveďte na účet MŠ  19-639 70 389 / 0800 - uvést jméno a příjmení dítěte, název kroužku.       Přihláška. 


Plavání

Se bude konat 2x týdně  - 2. třída vždy v pondělí od 12.2.2022 od 10:00 - 10:40 hodin    - 3. a 5. třída vždy ve středu od 14.2.2022 od 8:00 - 8:40 hodin. Aqua Sport Club s.r.o., Plavecký areál Jedenáctka VS na Chodově. 
17 lekcí bez velikon.pondělí 17.4. a prázdninové středy 9.3.
Cena celkem za pololetí 4 402,- Kč. Platby proběhnou po první lekci.     Letáček


Angličtina

Vážení rodiče,  platby za kroužek angličtiny se posouvají, neodučené hodiny budou nahrazeny prodloužením trvání kurzu. 13.12.2021

1x týdně v úterý od 7:45 - 8:30 hodin v MŠ Na Zvoničce.

1x týdně ve čtrvtek od 7:45 - 8:30 hodin na OP Nedvědovo náměstí. Angličtina začala, ale pro malý počet zájemců není možno rentabilně pokračovat.

Začínáme od 5.10. 2021 MŠ Na Zvoničce a od 7.10. 2021 na OP Nedvědovo náměstí.

Kurz obsahuje 15 vyučovacích hodin, cena jedné vyučovací hodiny je 50 Kč.

Přihlášky na angličtinu jsou v elektronické podobě ZDE, nebo k vyzvednutí v papírové podobě na nástěnce s kroužky. Přihlášku prosíme donést vyplněnou do 24. 9. 2021 paní učitelce do své třídy. 


Pohybové hry

Oznamujeme vám změnu v organizaci kroužku pohybových aktivit, protože z personálních důvodů nejsme schopni kroužek nadále udržet v dosavadním úterním čase.

Proto s platností od 28.3.2022 bude

kroužek pohybových aktivit přesunout

na pondělí od 15:30 do 16:15 hodin.

Povede jej paní Jitka Plchová. Děkujeme za pochopení.

Cena 900 Kč / pololetí , min. 12 lekcí, kapacita 25 dětí. Platby proveďte na účet MŠ 19-639 70 389 / 0800 - uvést jméno a příjmení dítěte, název kroužku.     Přihláška. 


Keramika

Povede paní Martina Jírová, děti přihlašujte ve svých třídách u paní učitelek.
Probíhá většinou ve čtvrtek od 15:00 hodin, po skupinách, podle počtu přihlášených dětí.Uskuteční se 9 lekcí v prvním pololetí a 10 lekcí v druhém pololetí. Cena jedné lekce je 160,- Kč, kurz se hradí formou předplatného na 10 lekcí, tzn. 1 600,- Kč za pololetí

Cena za pololetí: 
1. pololetí: 9.9, 23.9,   7.10, 21.10,   11.11, 25.11,   9.12 velký výrobek v rozsahu 2.lekcí,  6.1, 20.1,          
2. pololetí: 10.2, 24.2,   3.3, 17.3, 31.3,   21.3,    5.4, 19.4,   2.5, 16.5


Flétna

Pro nedostatečný počet zájemců se neotevírá.  

Povede Bc.Veronika Vaněčková, DiS, cena na pololetí bude upřesněna dle počtu přihlášených dětí. Děti se budou přihlašovat u paní učitelek ve třídách. Dechová gymnastika, nácvik zdravého dýchání a první písničky podle sluchu i podle not, se budou konat vždy 1x týdně ve čtvrtek od   :   hodin a pokročili od   :   hodin.