Kroužky

Logopedická péče

Výběr a rozdělení dětí k logopedické péči provádí klinická logopedka PaeDr. Věra Kopicová.

Vyšetření dětí pro školní rok 2022/2023 bude provedeno dne 25.11.2022. Zájemci vyplní formulář, který bude k dispozici ve třídách. 

Poskytuje se bezúplatně logopedickou asistentkou paní uč.Krausovou

   x týdně v pondělí a v úterý v dopoledních hodinách.


Zvoneček - sboreček 

Kroužek vedený paní učitelkou Krausovou a Faltýnkovou. Bude se konat ve středu od 15:00 hodin. Cena  Kč / pololetí, min. 12 lekcí, kapacita 20 dětí. Platby proveďte na účet MŠ  19-639 70 389 / 0800 - uvést jméno a příjmení dítěte, název kroužku.       Přihláška. 


Plavání

Se bude konat od 3.října 1x týdně vždy v pondělí od 8:30 hodin. Aqua Sport Club s.r.o., Plavecký areál Jedenáctka VS na Chodově. 
Cena celkem za 15 lekcí za pololetí 4 070​,- Kč.     


Angličtina

1x týdně v úterý od 7:45 hodin v MŠ Na Zvoničce.

Začínáme od .. 202 MŠ Na Zvoničce a od .. 202 na OP Nedvědovo náměstí.

Kurz obsahuje     vyučovacích hodin, cena jedné vyučovací hodiny je  Kč.

Přihlášky na angličtinu jsou v elektronické podobě ZDE, nebo k vyzvednutí v papírové podobě na nástěnce s kroužky. Přihlášku prosíme donést vyplněnou do . 9. 2021 paní učitelce do své třídy. 


Keramika      

Povede paní Martina Jírová, děti přihlašujte ve svých třídách u paní učitelek.
Probíhá ve čtvrtek od 15 :00 hodin, po skupinách, podle počtu přihlášených dětí.Uskuteční se 9/10 lekcí v prvním pololetí a 10 lekcí v druhém pololetí. Cena je 2000,- Kč za pololetí, kurz se hradí formou předplatného na na účet 1471797014/3030, nezapomeňte uvést variabilní symbol, který je uveden na přihlášce. 

Termíny na pololetí: 
1. pololetí:   15.,29.9.    13.10,prodloužená lekce    3.,24.11.    8.,22.12.     5.,19.1.,       
2. pololetí:     2.,16.2.      2.,9.,23.3.       20.4.      4.,18.5.      1.,15.6.  


Flétna           

Povede Bc.Veronika Vaněčková, DiS, cena na pololetí je 2 300 Kč . Děti se budou přihlašovat u paní učitelek ve třídách a přihláška je i na nástěnce s kroužky. Dechová gymnastika, nácvik zdravého dýchání a první písničky podle sluchu i podle not, se budou konat vždy 1x týdně v úterý  od 15:15 hod. do 15:45 hodin.