Zápis dětí

Školským spádovým obvodem je celé území MČ Praha 4

- Výdej žádostí:  .5. - .5. 2018  od 13:00 do 17:00 hodin

- Příjem vyplněných žádostí:   .5. -   .5. 2018 od 13:00 do 18:00 hodin.

Při odevzdávání žádosti zákonný zástupce předloží svůj OP k ověření trvalého pobytu a rodný list nebo OP dítěte. Při zápisu není podmínkou osobní účast dítěte.                                     

Den otevřených dveří je ve dnech výdeje a příjmu žádostí. Termín platí i pro 5.třídu na Nedvědově náměstí.

V budově Mateřské školy Na Zvoničce probíhá zápis i pro rodiče, kteří mají zájem o umístění dítěte do 5.třídy na Nedvědově náměstí. Nezapomeňte váš požadavek uvést v žádosti.

Pokud podáváte více žádostí, uveďte pořadí škol.

Seznamte se se školním řádem. Je uveřejněn na webových stránkách v záložce "O nás".

Výsledky zápisu budou oznámeny do -- .5.2018, budou vyvěšeny na budově mateřské školy pod registračním číslem dítěte a zde.

Písemné rozhodnutí o výsledku zápisu Vašeho dítěte obdržíte osobně -- .5.2018 dopoledne a -- .5.2018 v průběhu celého dne od 7:30 do 17:00 hodin. Rodičům nepřijatých dětí budou nabídnuty volné kapacity v okolních mateřských školách. V případě přijetí dítěte je možné si Rozhodnutí převzít až na schůzce dne -- .6. 2018.

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná -- .6.2018 v 16:00 hodin v 1.třídě mateřské školy.

       (Prosíme rodiče, abyste na schůzku přišli bez dětí, aby nenarušovaly průběh schůze.)