Zápis dětí

V případě přetrvávajících organizačních opatření v souvislosti s COVID-19 bude zápis organizován v souladu s podmínkami stanovenými příslušnými státními orgány.

- Výdej žádostí:  21. – 22. 4. 2021.

Vážení rodiče,

prosíme, kdo tak ještě neučinil, zaregistrujte se do elektronické evidence do 19.5.2021, k získání unikátního kódu pro správní řízení (přijde Vám automaticky do Vaší e-mailové schránky )  ZDE

Přihláška -   ke stažení    PDF   (k ručnímu vyplnění), 

                                        Word  (k elektronickému vyplnění)

                                        Informace k přihlášce do MŠ Na Zvoničce

                                        Lékařské potvrzení k přijetí dítěte

                                        Kritéria stanovená pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Děti budou do MŠ přijímány na základě následujících kritérií:
- trvalé bydliště dítěte; u cizinců místo pobytu
- věk dítěte

Pro děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let, je předškolní vzdělávání povinné.

- Příjem vyplněných žádostí, zápis:

do schránky nebo jinou avizovanou formou

                  do 12. 5. 2021  do 18.00 hodin.

V mateřské škole Na Zvoničce probíhá zápis i pro rodiče, kteří mají zájem o umístění dítěte do 5.třídy na Nedvědově náměstí. Nezapomeňte Váš požadavek uvést v žádosti.

Seznamte se se školním řádem a rozvrhem denních činností. Jsou uveřejněny na webových stránkách v záložce "O nás".

- Výsledky zápisu:
                  31. 5. 2021.

budou oznámeny vyvěšením ve vitríně u horního vchodu do MŠ pod registračním číslem dítěte a ZDE.

 

Ve středu 9.6.2020 v době 10-11:30 hod. a 15-16:30 hod. budou vydávána oproti podpisu Rozhodnutí o nepřijetí u hlavního vchodu do budovy.

- Rodičovská schůzka a schůzka SRPŠ

nově přijatých dětí bude 10.6.2021 od 16:30 – na dolním prostranství zahrady MŠ s převzetím Rozhodnutí o přijatých dětech.

Pár rad “z první třídní schůzky” -  Dopis rodičům od nás, než to všechno začne.

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU.