Zápis dětí

do mateřských škol pro školní rok 2024/2025 

Termín zápisů je plánován na 15. a 16. května 2024.

  • Výsledky zápisu:  

budou oznámeny do 31. května 2024 vyvěšením ve vitríně u horního vchodu do MŠ pod registr. číslem dítěte, dále můžete rozkliknout odkaz pro budovu Na Zvoničce zde a pro pavilon na Nedvědově nám. zde.

  • Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí:

budou dne  od  hodin v MŠ Na Zvoničce (i pro zákonné zástupce dětí přijatých do 5. třídy na Nedv. nám.).

ZDE - DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU.

ZDE - Brzy budu prvňáčkem ....

ZDE - Deset dobrých rad 

ZDE - Jmenovky na oblečení  a ZDE