Zápis dětí

do mateřských škol pro školní rok 2022/2023 budou mít dvě kola:

 I. kolo zápisu: určeno dětem z České republiky a cizinců trvale žijících v České republice.
II. kolo zápisu: určeno dětem, které přišly do ČR v současné době, mají v ČR uděleno vízum k pobytu (azylanti) na 90 a více dní, mají zabezpečené ubytování na adrese území MČ Praha 4, jsou řádně zaregistrovány u dětského lékaře a účastníky zdravotního pojištění, splňují požadavky dle legislativy o očkování

ZDE - Informace k zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4 pro školní rok 2022/2023  -  Інформація про зарахування дітей до дитячих садків в районі Прага 4 на 2022/2023 навчальний рік


ZDE - Informace o pořádání druhého kola zápisů na školní rok 2022/2023.

Informace k zápisu do MŠ: 

– pro děti z ČR a EU s trvalým pobytem na území MČ Praha (11. - 12. 5. 2022 do 18 hodin)

– pro děti z UK se statusem válečného uprchlíka (14.6. od 9:00 do 11:00 hodin a 15.6. od 15:00 do 17:00 hodin  - 2. Термін реєстрації організовано лише для дітей-іноземців яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці у зв'язку зі збройним конфліктом на території України з 24 лютого 2022 року і пізніше.

ТУТ  -  Як отримати дані про проведені щеплення: рекомендації МОЗ для біженців і переселенців.  -  Jak získat údaje o očkování: doporučení Ministerstva zdravotnictví pro uprchlíky a vysídlené osoby.


Pro děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku pěti let, je předškolní vzdělávání povinné.

ZDE - Informace k přihlášce do MŠ Na Zvoničce.
​ZDE - Kritéria stanovená pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

Seznamte se se školním řádem a rozvrhem denních činností. Jsou uveřejněny na webových stránkách v záložce "O nás".

Žádosti:

Pro podání přihlášky - ke stažení  PDF   (k ručnímu vyplnění, oboustranný tisk), 

                                                         Word  (k elektronickému vyplnění, oboustranný tisk)

                                                         Lékařské potvrzení k přijetí dítěte

                                                         Přihláška ke stravovani

Vytištěné bianco formuláře je možnost si osobně vyzvednout v MŠ – na požádání (zdarma).

  • Elektronický předzápis

ZDE - Elektronický předzápis. 

Prosíme, zaregistrujte se pomocí elektronické evidence - získáte unikátní kód pro správní řízení (přijde Vám automaticky do Vaší e-mailové schránky) a současně si vyberete termín návštěvy v MŠ (možno přijít s dítětem), kdy bude možnost předat vyplněnou přihlášku (neorganizujeme den otevřených dveří, ale budeme se Vám chvilku věnovat individuálně, včetně toho, že osobně „nakouknete“ do části našich prostor).                                              

  • Příjem vyplněných žádostí, zápis:

do schránky nebo jinou avizovanou formou (více v dokumentu „Informace k přihlášce“ – viz výše). Při distančním předání budete vyzváni k osobní schůzce za účelem kontroly OP zák. zástupce a rodného listu dítěte.                      Prosíme vygenerujte si kód a naplánujte přesný čas. Vyhnete se zbytečnému čekání. Děkujeme.

Místo zápisu v MŠ Na Zvoničce:  směr podle navigačního barevného systému na chodníku: za brankou rovně, odbočit vlevo po schodech (za křídlem budovy) k hlavnímu vchodu, boční vchod vpravo od hlavních dveří.

  11. 5. 2022 od 8:30 - 12.00 hod. a 12.5.2022 od 13:00 - 17:00 hod.

  • Výsledky zápisu:    

budou oznámeny vyvěšením ve vitríně u horního vchodu do MŠ pod registr. číslem dítěte a ZDE  a zde NN

Результати заявок 2-го туру / УКР.

Ve dnech od 1.6. do 10.6. 2022 si přijďte vyzvednout Rozhodnutí o přijetí a Rozhodnutí o nepřijetí (oproti podpisu). 

  • Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí:

budou dne 10. 6. 2022 od 16 hodin v MŠ Na Zvoničce (i pro zákonné zástupce dětí přijatých do 5. třídy na Nedv. nám.), pokud  se nezmění současná situace …

ZDE - Pár rad “z první třídní schůzky” -  Dopis rodičům od nás, než to všechno začne.

ZDE - DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU.

ZDE - Brzy budu prvňáčkem ....

ZDE - Deset dobrých rad