Zápis dětí

do mateřských škol pro školní rok 2023/2024 bude mít dva termíny:

  • I. termín zápisu:

určeno dětem z České republiky a cizinců trvale žijících v České republice.          Usneseni k zápisu do MŠ.

ZDE - Informace k přihlášce do MŠ Na Zvoničce.
ZDE - Kritéria stanovená pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

Pro děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku pěti let, je předškolní vzdělávání povinné. Seznamte se se školním řádem a rozvrhem denních činností. Jsou uveřejněny na webových stránkách v záložce "O nás".

Přihláška - ke stažení  ZDE  k ručnímu nebo k elektronickému vyplnění, oboustranný tisk.

                                     ZDE  Lékařské potvrzení k přijetí dítěte.

 

Vydávání přihlášek:   Vytištěné bianco formuláře je možnost si osobně vyzvednout v MŠ – na požádání (zdarma) 19.4.2023 od 8:00 - 12.00 hod. a 20.4.2023 od 13:00 - 18:00 hod.

Žádný Den otevřených dveří nechystáme! Nabízíme ale zcela soukromý vhled do jedné třídy MŠ při předzápisech – v časovém termínu, který si mohou zákonní zástupci vygenerovat dle svého výběru a možností. Naše předzápisy jsou již několikaletou osvědčenou formou osobního setkání se žadateli o přijetí. Počínaje termínem 3.4.2023 do 9.5.2023 je vygenerováno 190 časových termínů (bez čekání, stresu a nervozity), které jsou již k dispozici pro žadatele o přijetí k zaregistrování na našich webových stránkách. Dle předchozích let předpokládáme zájem cca 90 uchazečů, z nichž cca 40 budeme moci přijmout. Při předzápisech nejen zkontrolujeme data na přihlášce (RL nebo OP dítěte, TP, OP zák. zástupce), kterou převezmeme (a případně upozorníme, co k zápisu ještě chybí doložit), ale současně je možné v tomto limitu a při zachování intimity jedné rodiny zodpovědět soukromě nejpalčivější otázky.

  • Doporučujeme před fyzickým podáním přihlášky provést elektronickou registraci na konkrétní čas (průběh zápisu a kontrola dokladů bez čekání):

Registrace pro předzápisyZDE.

Prosíme, vyberte si z nabízených časových možností a zaregistrujte se včas a PŘIJĎTE S PŘIHLÁŠKOU a Potvrzením lékaře.

  • Předání žádosti:

 Příjem fyzicky vyplněných přihlášek - 10. a 11.5. 2023 v čase od 13 do 18 hodin.

Při zápisech kontrolujeme data uvedená na přihlášce z originálu dokladů, které potřebujeme, abyste předložili (originál rodného listu a potvrzení o trvalém pobytu dítěte nebo jeho občanský průkaz; současně občanský průkaz zák. zástupce, na kterého povedeme správní řízení). Proto nestačí provést elektronický zápis samostatně či jen přijít fyzicky bez vyplněných formulářů.

Místo fyzického zápisu v MŠ Na Zvoničce: od horní branky rovně, kolem křídla budovy, za ním po 2 schodech vlevo před hlavní vchod. Bude viditelně označeno.

Pokud Vám něco z dokladů bude chybět, prosíme o doložení nejpozději do 15.5.2023.

Děkujeme za spolupráci a budeme se těšit na vzájemné setkání.

  • Výsledky zápisu:  

budou oznámeny 31.5 2023 vyvěšením ve vitríně u horního vchodu do MŠ pod registr. číslem dítěte, dále můžete rozkliknout odkaz pro budovu Na Zvoničce zde a pro pavilon na Nedvědově nám. zde.

  • Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí:

budou dne 6. 6. 2023 od 16:00 hodin v MŠ Na Zvoničce (i pro zákonné zástupce dětí přijatých do 5. třídy na Nedv. nám.).    Dopis rodičům ze třídních schůzek nově přijatých dětí.

ZDE - DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU.

ZDE - Brzy budu prvňáčkem ....

ZDE - Deset dobrých rad 

ZDE - Jmenovky na oblečení  a ZDE