Zápis dětí

12.6.2020  Prosíme rodiče nové přijatých dětí, o potvrzení -  k vytištění zde:  "Lékařského potvrzení k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy od školního roku 2020/2021"  svým dětským lékařem, a do 31.7.2020 ho doručili do MŠ (stačí vhodit do schránky u horní branky).

MŠMT vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.  Distanční (bezkontaktní) zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců dle školského zákona, tedy v období od 2. 5. do 16. 5. 2020.

Celé znění: OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021       a     MČ Praha 4


Děti budou do MŠ přijímány na základě následujících kritérií:
- trvalé bydliště dítěte; u cizinců místo pobytu
- věk dítěte

Pro děti, které dosáhnou do 31. 8. 2020 pěti let, je předškolní vzdělávání povinné.

- Výdej žádostí:

   Přihláška -   ke stažení    PDF  (k ručnímu vyplnění),                                                                                                                                       Word (k elektronickému vyplnění)

                                             informace k přihlášce do MŠ Na Zvoničce

   Přílohy k žádosti:

prostá kopie rodného listu
prostá kopie očkovacího průkazu -
očkovací kalendář je k dispozici ZDE
čestné prohlášení k očkování - 
je součástí přihlášky
evidenční list - bude předán k vyplněni s nástupem dítěte                                                        

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

- Příjem vyplněných žádostí, zápis:                            

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 - do datové schránky školy (ID:  9v7mcse),
 - e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 - poštou,                                                                                                                                                                     - osobně vhozením v obálce přímo do schránky u horní branky naší MŠ.

 

V mateřské škole Na Zvoničce probíhá zápis i pro rodiče, kteří mají zájem o umístění dítěte do 5.třídy        na Nedvědově náměstí. Nezapomeňte Váš požadavek uvést v žádosti.

 

Seznamte se se školním řádem a rozvrhem denních činností. Jsou uveřejněny na webových stránkách    v záložce "O nás".

 

Výsledky zápisu budou oznámeny  5.6.2020  vyvěšením ve vitríně u horního vchodu do MŠ                           pod registračním číslem dítěte a  zde.

Rodičovská schůzka a schůzka SRPŠ se bude konat 10. září 2020 od 16:30 hodin v 1. třídě.