Zápis dětí

Školským spádovým obvodem je celé území MČ Praha 4

- Výdej žádostí: 24.4. a 25.4. 2019  od 13:00 do 17:00 hodin

Žádost si můžete vytisknout i zdemusí být vytištěna oboustranně !!!

Příloha č.1 k žádosti, kritéria

Příloha č.2 k žádosti, informace o zpracování osobních údajů dětí, platná do 24.5.2018. Od 25.5.2018 souladu s GDPR. 

Příloha č.3 k žádosti, příloha k přihlášce

- Příjem vyplněných žádostí, zápis14.5. a 15.5. 2019  od 13:00 do 18:00 hodin.

Při odevzdávání žádosti zákonný zástupce předloží svůj OP k ověření trvalého pobytu a rodný list nebo OP dítěte. Při zápisu není podmínkou osobní účast dítěte.                                     

Den otevřených dveří je ve dnech výdeje a příjmu žádostí. Termín platí i pro 5.třídu na Nedvědově náměstí.

V budově Mateřské školy Na Zvoničce probíhá zápis i pro rodiče, kteří mají zájem o umístění dítěte do 5.třídy na Nedvědově náměstí. Nezapomeňte váš požadavek uvést v žádosti.

Pokud podáváte více žádostí i do jiných MŠ, uveďte pořadí škol.

Seznamte se se školním řádem. Je uveřejněn na webových stránkách v záložce "O nás".

Výsledky zápisu budou oznámeny 5.6.2019. Budou vyvěšeny na budově mateřské školy pod registračním číslem dítěte  a  zde.

Písemné rozhodnutí o výsledku zápisu Vašeho dítěte obdržíte osobně 6.6.2019 v průběhu celého dne od 7:30 do 17:00 hodin. Rodičům nepřijatých dětí budou nabídnuty volné kapacity v okolních mateřských školách. V případě přijetí dítěte je možné si Rozhodnutí převzít až na schůzce dne 6.6. 2019.

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná 6.6. 2019 od 16:00 hodin ve 3.třídě mateřské školy.

       (Prosíme rodiče, abyste na schůzku přišli bez dětí, aby nenarušovaly průběh schůze.)