Zápis dětí

Školským spádovým obvodem je celé území MČ Praha 4

- Výdej žádostí: 22.4. a 23.4. 2020  od 8:30 do 17:00 hodin

   Žádost si můžete vytisknout zde (čekáme na vydání jednotné přihlášky), musí být vytištěna oboustranně !!!

   Příloha č.1 k žádosti, kritéria

   Příloha č.2 k žádosti, informace o zpracování osobních údajů dětí,  V souladu s GDPR. 

   Příloha č.3 k žádosti, příloha k přihlášce

   Dny otevřených dveřích (Přehled termínů ZDE)

   Zákonní zástupci, kteří písemně do mailu msnazvonicce@volny.cz uvedou jméno a datum narození svého dítěte, a tak požádají o časový údaj zápisu, bude časový termín sdělen obratem. Těm, kdo si předem nepožádají, nebude možné zaručit zápis bez čekání.

 

- Příjem vyplněných žádostí, zápis12.5. a 13.5. 2020  od 13:00 do 18:00 hodin.

Při odevzdávání žádosti zákonný zástupce předloží svůj OP k ověření trvalého pobytu a rodný list nebo OP dítěte. Při zápisu není podmínkou osobní účast dítěte.                                     

Den otevřených dveří je 23.4. od 8:30 do 12:00 hodin. Termín platí i pro 5.třídu na Nedvědově náměstí.

V budově Mateřské školy Na Zvoničce probíhá zápis i pro rodiče, kteří mají zájem o umístění dítěte do 5.třídy na Nedvědově náměstí. Nezapomeňte váš požadavek uvést v žádosti.

Pokud podáváte více žádostí i do jiných MŠ, uveďte pořadí škol.

Seznamte se se školním řádem. Je uveřejněn na webových stránkách v záložce "O nás".

Výsledky zápisu budou oznámeny 5.6.2020. Budou vyvěšeny na budově mateřské školy pod registračním číslem dítěte  a  zde.

Písemné rozhodnutí o výsledku zápisu Vašeho dítěte obdržíte osobně 5.6 a 8.6.2020 v průběhu celého dne od 7:30 do 16:00 hodin. Rodičům nepřijatých dětí budou nabídnuty volné kapacity v okolních mateřských školách. V případě přijetí dítěte je možné si Rozhodnutí převzít až na schůzce dne 6.6. 2020.

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná ve čtrvtek 25.6. 2020 od 16:00 hodin v 1.třídě mateřské školy.

       (Prosíme rodiče, abyste na schůzku přišli bez dětí, aby nenarušovaly průběh schůze.)