Zápis dětí

do mateřských škol pro školní rok 2024/2025 

Termín zápisů je plánován jednotně na 15. a 16. května 2024.

       Webová aplikace:   https://zapisdoms-praha4.praha.eu/

V tuto chvíli (březen 2024) nemůžeme říci, jaké přihlášky se nám sejdou, jak velké děti se nám přihlásí. Klíč je prostý. Věk. 1) předškoláci, 2) předškoláci nespádoví (mají povinnost vzdělávání) a 3) ostatní děti podle věku a přijetí i podle počtu uvolněných míst. V tuto chvíli ještě ani nevíme, kolik dětí nám skutečně odejde do školy a kolik do přípravných tříd, případně kolik dětí s odkladem školní docházky zůstane v MŠ. Toto budeme vědět těsně před našimi zápisy, které navazují na dokončení zápisů do ZŠ.

  • Výsledky zápisu:  

budou oznámeny vyvěšením ve vitríně u horního vchodu do MŠ pod registr. číslem dítěte a po rozkliknutí odkazu  ZDE.           Výsledky zveřejněny v16:15 hod. 

Základní infromace pro nově přijaté děti ZDE.

  • Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí:

budou dne 5.6.2024  od 16:00 hodin v MŠ Na Zvoničce (i pro zákonné zástupce dětí přijatých do 5. třídy na Nedv. nám.).

Statistické informace k zápisům.

 

ZDE - DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU.

ZDE - Brzy budu prvňáčkem ....

ZDE - Deset dobrých rad 

ZDE - Jmenovky na oblečení  a ZDE