Naše třídy

Děti zařazujeme do tříd podle věku, pouze ve 2. třídě jsou děti tří věkových kategorií. Děti nepřecházejí každý školní rok do jiné třídy, ale setrvávají ve stejné třídě po celou dobu pobytu až do odchodu do ZŠ.
Od 1.9.2011 je otevřena nová 5.třída pro 24 dětí, která vznikla rekonstrukcí pavilonu na Nedvědově náměstí.

1. třída, děti ve věku 3-4 let

   paní učitelka M.Ouředníčková

   paní učitelka A.Vlnasová

   zastupující p.učitel Bc. M.Šedivý

                                                        školní asistentka J.Plchová

2. třída, děti ve věku 3-6(7) let – je třída smíšená

 

     paní učitelka L.Láníčková

     paní učitelka V.Vaněčková

                                                         asistentka pedagoga L.Faltýnková, DiS

3. třída, děti ve věku 4-5 let

 

paní učitelka Z.Krausová

paní učitelka  Mgr.I.Křivonosková

                                                       

4. třída, děti ve věku 5-6 let

   

   paní učitelka D.Orawská

   paní učitelka T.Ptáčková

   paní učitelka I.Pojmonová

 

5. třída, děti ve věku 3-6 let - je třída smíšená

třída je umístěná v pavilonu na Nedvědově náměstí

 

paní učitelka L.Bildová

paní učitelka  Bc. Tereza Koucká