Naše třídy

Děti zařazujeme do tříd podle věku, pouze ve 2.třídě jsou děti tří věkových kategorií. Děti nepřecházejí každý školní rok do jiné třídy, ale setrvávají ve stejné třídě po celou dobu pobytu až do odchodu do ZŠ.
Od 1.9.2011 je otevřena věkově smíšená 5.třída pro 24 dětí, která vznikla rekonstrukcí pavilonu na Nedvědově náměstí.

1. třída, děti ve věku 3-4 let

   paní učitelka M.Ouředníčková

   paní učitelka A.Vlnasová

   školní asistentka J.Plchová

 

2. třída, děti ve věku 3-6(7) let – je třída věkově smíšená

     paní učitelka L.Láníčková, dlouhodobě v PN

     paní učitelka V.Vaněčková

     paní učitelka I.Pojmonová

                                                        paní L.Faltýnková, DiS, asistentka pedagoga 

3. třída, děti ve věku 4-5 let

 

paní učitelka Z.Krausová

paní učitelka  Mgr.I.Křivonosková

paní A. Bitto, učitelka + školní asistent                                                      

4. třída, děti ve věku 5-6 let

   

   paní učitelka D.Orawská

   paní učitelka T.Ptáčková

   

 

5. třída, děti ve věku 3-6 let - je třída věkově smíšená

třída je umístěná v pavilonu na Nedvědově náměstí

 

paní učitelka L.Bildová

paní učitelka  Bc. Tereza Koucká