Naše třídy

Snažíme se zařazovat děti do tříd podle věku. Děti, pokud to není z nějakých individuálních důvodů opodstatněné, nepřecházejí každý školní rok do jiné třídy, ale setrvávají ve stejné třídě po celou dobu docházky až do odchodu do ZŠ. Může se ale měnit jejich kmenová učitelka. Vzhledem k množství podpůrných opatření některých dětí, směřujeme k tomu, že budeme mít asistentku pedagoga pravděpodobně v každé třídě.

Jedna třída v budově Na Zvoničce, musí být vždy věkově smíšená, aby pojmula děti s OŠD a případné nově příchozí děti s povinným předškolním vzděláváním, které se nám nevejdou do třídy nejstarších předškolních dětí. 

Další věkově smíšená třída, a to z důvodu odloučeného pracoviště naší MŠ (od 1.9.2022 s navýšenou kapacitou pro 28 dětí), je 5. třída Berušky v samostatném pavilonu na Nedvědově náměstí.

 

1. třída, děti ve věku 4 - 7 let

   paní učitelka L.Bildová

   paní učitelka A.Vlnasová

   asistentka pedagoga p. J.Plchová 

 

2. třída, děti ve věku 4 - 5 let 

     paní učitelka Bc.L.Faltýnková, DiS

     paní ředitelka Bc.V.Vaněčková, DiS.

     asistentka pedagoga p. K.Pánková

 

3. třída, děti ve věku 3 - 4 let 

paní učitelka Z.Krausová

paní učitelka Mgr.I.Křivonosková

asistentka pedagoga p. L. Kanderová

 

                                                    

4. třída, děti ve věku 5 - 6 let

       paní učitelka D.Orawská

       paní učitelka L.Mlezivová

       asistentka pedagoga p. O.Vdovichenko

   

 

5. třída, děti ve věku 3-6 let - je třída věkově smíšená

třída je umístěná v pavilonu na Nedvědově náměstí

paní učitelka Bc.T.Koucká

paní učitelka I.Pojmonová

asistentka pedagoga p. I.Bláhovcová

 

Provozní pracovnice

                   M. Slavíčková

                   R. Syrovátková

                    J. Zemjánková

                                                      A. Zubiekhina

Vedoucí školní jídelny

                            D. Hubinová

Kuchařky

                           M. Laubová, vedoucí kuchařka

                           M. Plchová, kuchařka

                                                     K. Bohdan, pomocná kuchařka