Naše třídy

Děti zařazujeme do tříd podle věku, pouze ve 2. třídě jsou děti tří věkových kategorií. Děti nepřecházejí každý školní rok do jiné třídy, ale setrvávají ve stejné třídě po celou dobu pobytu až do odchodu do ZŠ.
Od 1.9.2011 je otevřena nová 5.třída pro 24 dětí, která vznikla rekonstrukcí pavilonu na Nedvědově náměstí.

1. třída, děti ve věku 5-6 let

  

  paní učitelka M.Ouředníčková

  paní učitelka A.Vlnasová

  

2. třída, děti ve věku 3-6(7) let – je třída smíšená

 

       paní učitelka L.Láníčková

       paní učitelka V.Vaněčková

                                                        asistentka pedagoga L.Faltýnková, DiS

3. třída, děti ve věku 3-4 roky

 

 paní učitelka M.Jizbová

 paní učitelka Z.Krausová 

 školní asistentka  Mgr.I.Křivonosková                                                     

4. třída, děti ve věku 4-5 let

 

   paní učitelka E.Milštainová

   paní učitelka D.Orawská

 

5. třída, děti ve věku 3-6 let - je třída smíšená

 třída je umístěná v pavilonu na Nedvědově náměstí

   

    paní učitelka L.Altnerová

    paní učitelka L.Bildová