Naše třídy

Děti zařazujeme do tříd podle věku, pouze ve 2.třídě jsou děti tří věkových kategorií. Děti nepřecházejí každý školní rok do jiné třídy, ale setrvávají ve stejné třídě po celou dobu pobytu až do odchodu do ZŠ.
Od 1.9.2011 je otevřena věkově smíšená 5.třída pro 24 dětí, která vznikla rekonstrukcí pavilonu na Nedvědově náměstí.

1. třída, děti ve věku 4-5 let

   paní učitelka M.Ouředníčková

   paní učitelka A.Vlnasová

   paní J.Plchová školní asistentka

 

2. třída, děti ve věku 3-6(7) let – je třída věkově smíšená

     paní učitelka L.Láníčková

     paní ředitelka Bc.V.Vaněčková, DiS.

     paní L.Faltýnková, DiS, asistentka pedagoga 

 

3. třída, děti ve věku 5-6 let

paní učitelka Z.Krausová

paní učitelka Mgr.I.Křivonosková

paní A. Bitto, učitelka + školní asistent  

 

                                                    

4. třída, děti ve věku 3-4 let

       paní učitelka D.Orawská

       paní učitelka I.Pojmonová

       suplující paní učitelka a asistentka pedagoga T.Ptáčková

   

 

5. třída, děti ve věku 3-6 let - je třída věkově smíšená

třída je umístěná v pavilonu na Nedvědově náměstí

 

paní učitelka L.Bildová

paní učitelka Bc.Tereza Koucká