O nás

Z historie školy

Mateřská škola byla otevřena 1. září 1983 a nahradila dvě dvoutřídní mateřské školy v ulici Nad Lomem a v Podolské ulici. Je umístěná v klidné vilové zástavbě, obklopená zelení, stranou dopravního ruchu. V nejbližším okolí je dostatek možností pobytu v přírodě.

Architektonické uspořádání a prostorové podmínky školy jsou pro děti velmi dobré. K mateřské škole patří prostorná, udržovaná zahrada, na které jsme nechali vybudovat herní prvky pro sportovní činnosti a hry dětí.

Co byste o nás měli vědět

Provozní doba MŠ je od 6:45 do 17:00 hodin.
Děti jsou rozděleny podle věku do 4 tříd. Adaptace nových dětí probíhá individuálně podle dohody s rodiči.

Od 1.9.2011 je otevřena jedna třída pro 24 dětí na Nedvědově náměstí v Podolí, která se stala 5.třídou naší mateřské školy.
Provozní doba 5.třídy na Nedvědově náměstí je od 7:30 do 16:15 hodin.

Zaměření mateřské školy je všeobecné, bez preferování jakékoliv oblasti předškolního vzdělávání. Uplatňujeme tzv. proživotní přístup, tj. rozvíjení vlastností a schopností důležitých pro praktický život. Zejména chceme u dětí vypěstovat návyk a později i potřebu pravidelného pohybu a u dětí odcházejících do školy logopedicky čistou řeč. Vzdělávání je prováděno prožitkovým učením spontánním nebo řízeným. Má charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti.

Všechny činnosti během dne mají určitý řád, který vyplývá z funkční logiky života dětí, z jejich potřeby určité stálosti a je v souladu s hygienickými předpisy.

Rozvrh denních činností (Na Zvoničce): zde

Rozvrh denních činností (OP Nedvědovo nám.): zde

Během školního roku probíhají pro zpestření různé akce a slavnosti, které vhodně doplňují školní vzdělávací program. Jsou to divadelní a hudební představení, jarní a podzimní výlety, oslavy významných svátků a událostí apod.

Pro rodiče, kteří umístí své dítě do naší mateřské školy je závazný Školní řád (na základě akutních bezpečnostních opatření byla personálem na poradě dne 8.3.2023 schválena drobná provozní změna): zde

Pro 5.třídu na Nedvědově náměstí je Školní řádzde

Výroční zprávy Šk.rok 2018/2019Šk.rok 2019/2020Šk.rok 2020/2021, Šk.rok 2021/2022Šk.rok 2022/2023

Povinně zveřejňované informace

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÝCH STRÁNEK