O nás

Z historie školy

Mateřská škola byla otevřena 1. září 1983 a nahradila dvě dvoutřídní mateřské školy v ulici Nad Lomem a v Podolské ulici. Je umístěná v klidné vilové zástavbě, obklopená zelení, stranou dopravního ruchu. V nejbližším okolí je dostatek možností pobytu v přírodě.

Architektonické uspořádání a prostorové podmínky školy jsou pro děti velmi dobré. K mateřské škole patří prostorná, udržovaná zahrada, na které jsme nechali vybudovat herní prvky pro sportovní činnosti a hry dětí.

Co byste o nás měli vědět

Provozní doba MŠ je od 6:45 do 17:00 hodin.
Děti jsou rozděleny podle věku do 4 tříd. Adaptace nových dětí probíhá individuálně podle dohody s rodiči.

Od 1.9.2011 je otevřena jedna třída pro 24 dětí na Nedvědově náměstí v Podolí, která se stala 5.třídou naší mateřské školy.
Provozní doba 5.třídy na Nedvědově náměstí je od 7:30 do 16:15 hodin.

Zaměření mateřské školy je všeobecné, bez preferování jakékoliv oblasti předškolního vzdělávání. Uplatňujeme tzv. proživotní přístup, tj. rozvíjení vlastností a schopností důležitých pro praktický život. Zejména chceme u dětí vypěstovat návyk a později i potřebu pravidelného pohybu a u dětí odcházejících do školy logopedicky čistou řeč. Vzdělávání je prováděno prožitkovým učením spontánním nebo řízeným. Má charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti.

Všechny činnosti během dne mají určitý řád, který vyplývá z funkční logiky života dětí, z jejich potřeby určité stálosti a je v souladu s hygienickými předpisy.

Rozvrh denních činností (Na Zvoničce): zde

Rozvrh denních činností (OP Nedvědovo nám.): zde

Během školního roku probíhají pro zpestření různé akce a slavnosti, které vhodně doplňují školní vzdělávací program. Jsou to divadelní a hudební představení, jarní a podzimní výlety, oslavy významných svátků a událostí apod.


Vážení rodiče,

Doplnění a „kosmetická“ znění školního řádu: na základě doporučení kontroly ČŠI, která v naší MŠ proběhla ve dnech 8.-10.1.2024, přidáváme do znění vydání také Práva a povinnosti pedagogů, která jsou jinak uvedena ve znění zákona, ze kterého náš školní řád vychází.

Po domluvě s ČŠI a v návaznosti na naši Angličtinu pro nejmenší, kde registrujeme hlavně Váš zájem, kterému chceme vyjít vstříc, měníme čtyřhodinový čas povinného vzdělávání pro předškoláky. Tento čas bude nyní posunutý o čtvrt hodiny, a to od 8:30 do 12:30 hod. Ovšem doba příchodu do MŠ a její uzavření zůstává v platnosti, tedy opuštění MŠ ráno po předání dítěte do 8:15 hod. se nemění. Fakticky se tedy mění jen administrativní zápis. Poslední věc, kterou měníme, když už je příležitost, je spojení školních řádů obou budov v jeden dokument. Nové znění školního řádu najdete na svých třídách. Prosíme o písemné potvrzení podpisem, že změny berete na vědomí. Děkujeme za pochopení.

Školní řád MŠ Na Zvoničce, obě pracoviště od 02-2024. ZDE

Pro rodiče, kteří umístí své dítě do naší mateřské školy je závazný Školní řád (na základě akutních bezpečnostních opatření byla personálem na poradě dne 8.3.2023 schválena drobná provozní změna): zde

Pro 5.třídu na Nedvědově náměstí je Školní řád: zde

 

Výroční zprávy Šk.rok 2018/2019Šk.rok 2019/2020Šk.rok 2020/2021, Šk.rok 2021/2022Šk.rok 2022/2023

Povinně zveřejňované informace

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÝCH STRÁNEK