Kontakt

Název organizace:    Mateřská škola, Praha 4, Na Zvoničce 13
Sídlo:                          Na Zvoničce 1030/13, 147 00  Praha 4 – Podolí

Název zřizovatele:    Městská část Praha 4

Zřízena dne:              1.1.1995

Telefon/Fax:              244 461 255 

Telefon 1. třída          735 750 198  ( slouží jako příjmový )
Telefon 2. třída          735 750 199  ( slouží jako příjmový )
Telefon 3. třída          735 750 200  ( slouží jako příjmový )
Telefon 4. třída          735 750 201  ( slouží jako příjmový )
Telefon 5. třída          725 769 056  OP Nedvědovo nám.

Vedoucí šk. jídelny   721 111 799  
                                    
E-mail:                       reditelka@msnazvonicce.cz - je určena pouze pro komunikaci se školou týkající se                                          provozu školy jak ze strany rodičů, tak od zřizovatele, apod. Na nevyžádané                                                    e-maily nebude brán zřetel a při opakovaném neopodstatněném zasílání bude                                                        postupováno dle platné legislativy.                                               

                                   skola@msnazvonicce.cz - je určena pouze pro vyžádané nabídky firem, jejichž                                                 distribuční náplň souvisí s provozem mateřské školy nebo s nabídkou pro děti                                             či dalším vzdělávaním personálu.

                                    jidelna@msnazvonicce.cz - je určena pro komunikaci s hospodářkou školy a dotazy na                                          platby školného a stavného. 

                                    info@msnazvonicce.cz - je určena pro komunikaci se zástupkyní ředitelky. Pro nabídky                                          divadelních akcí a kulturních pořadů pro naše děti. Na dlouhodobé omlouvání dětí.

Web:                           www.msnazvonicce.cz

Číslo bank.účtu:        19-63970389/0800
IČO:                             61384402
ID datové schránky:  9v7mcse
IZO:                             107501511
RED-IZO:                     600036634

Statutární orgán:        ředitelka školy Bc.Veronika Vaněčková, DiS.

Pověřenec pro OOÚ:  Mgr. Jan Slezák, e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz , Tel. 261 192 487 GDPR                                                                                                                                               Tel. 261 192 306 Kancelář

                                                                      Memorandum MŠ zde.