Kontakt

Název organizace:    Mateřská škola, Praha 4, Na Zvoničce 13
Sídlo:                          Na Zvoničce 1030/13, 147 00  Praha 4 – Podolí

Název zřizovatele:     Městská část Praha 4

Zřízena dne:               1.1.1995

Telefon/Fax:               244 461 255 

                                    721 111 799  Vedoucí školní jídelny
                                    725 769 056  na OP Nedvědovo nám.
E-mail:                        msnazvonicce@volny.cz - je určena pouze pro komunikaci se školou týkající se                                                provozu školy jak ze strany rodičů, tak od zřizovatele, apod. Na nevyžádané                                                    maily nebude brán zřetel a při opakovaném neopodstatněném zasílání bude postupováno                                      dle platné legislativy.                                               

                                   skola@msnazvonicce.cz - je určena pouze pro vyžádané nabídky firem, jejichž                                                 distribuční náplň souvisí s provozem mateřské školy nebo s nabídkou pro děti                                             či dalším vzdělávaním personálu.

                                   hubinova@centrum.cz - je určena pro komunikaci s hospodářkou školy a dotazy na platby                                     školného a stavného. 

 Web:                           www.msnazvonicce.cz

Číslo bank.účtu:        19-63970389/0800
IČO:                             61384402
ID datové schránky:  9v7mcse
IZO:                             107501511
RED-IZO:                     600036634

Statutární orgán:        ředitelka školy Bc.Veronika Vaněčková, DiS.

Pověřenec pro OOÚ:  p.Hana Maňáková, e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz , telefon: 261 192 487.