Kontakt

Název organizace:    Mateřská škola, Praha 4, Na Zvoničce 13
Sídlo:                         Na Zvoničce 1030/13, 147 00  Praha 4 – Podolí

Název zřizovatele:    Městská část Praha 4

Zřízena dne:              1.1.1995

Telefon/Fax:              244 461 255 

Telefon 1. třída          735 750 198  ( slouží jako příjmový ),  e-mail:  msnazvonicce1@seznam.cz
Telefon 2. třída          735 750 199  ( slouží jako příjmový ),  e-mail:  msnazvonicce2@seznam.cz
Telefon 3. třída          735 750 200  ( slouží jako příjmový ),  e-mail:  msnazvonicce3@seznam.cz
Telefon 4. třída          735 750 201  ( slouží jako příjmový ),  e-mail:  msnazvonicce4@seznam.cz
Telefon 5. třída          725 769 056  OP Nedvědovo nám.,    e-mail:  msnedvedovonam@seznam.cz

Vedoucí šk. jídelny   721 111 799   hubinova@centrum.cz
                                    
E-mail:                 

skola@msnazvonicce.cz - je určena pouze pro vyžádané nabídky firem, jejichž distribuční náplň souvisí s provozem mateřské školy nebo s nabídkou pro děti či dalším vzdělávaním personálu.

info@msnazvonicce.cz - je určena pro komunikaci se zástupkyní ředitelky. Pro nabídky divadelních akcí a kulturních pořadů pro naše děti. Na dlouhodobé omlouvání dětí.

reditelka@msnazvonicce.cz - je určena pouze pro komunikaci se školou týkající se provozu školy jak ze strany rodičů, tak od zřizovatele, apod. Na nevyžádané e-maily nebude brán zřetel a při opakovaném neopodstatněném zasílání bude postupováno dle platné legislativy.                                               

hubinova@centrum.cz - je určena pro komunikaci s hospodářkou školy a dotazy na platby školného a stavného. 

Web:                           www.msnazvonicce.cz

Číslo bank.účtu:        19-63970389/0800
IČO:                             61384402
ID datové schránky:  9v7mcse
IZO:                             107501511
RED-IZO:                     600036634

Statutární orgán:        ředitelka školy Bc.Veronika Vaněčková, DiS.

Pověřenec pro OOÚ:  Mgr. Jan Slezák, e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz , Tel. 261 192 487 GDPR                                                                                                                                               Tel. 261 192 306 Kancelář

                                      Memorandum MŠ zde   Sdělení pověřence pro ochranu osobních údajů